ĐK: Đức Bà phù hộ giáo dân, Đức Bà là nguồn thánh ân , muôn dân đến xin ơn Mẹ, kính mừng Maria, muôn đời hoan ca, Mẹ thật diễm phúc, chứa chan ân lộc trời, Mẹ phù hộ giáo dân, luôn cần sám hối canh tân.

1. Mẹ là vườn xuân thơm ngát dịu hiền, là mặt trời soi xua tan bóng đêm. Mẹ tràn lửu mến luôn luôn ru tình, Mẹ là người đã sinh ra vị cứu tinh.

2. Mẹ là hồng ân cho khắp muôn người, là nguồn cậy trông cho ai vững tin. Mẹ là đuốc sáng soi khắp đêm trường dìu người khát mong đi tìm thiên đường.