Trong tâm tình Mùa Chay 2014, cùng hiệp thông với cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, tối 12.3, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên GM Giáo Phận Thiết đã tổ chức kiệu Đức Mẹ Tàpao và suy niệm nghi thức đi Đàng Thánh Giá trọng thể.

Mẹ tà pao 001

Các giáo dân và khách hành hương xếp hàng, thắp nến sáng chuẩn bị cho đoàn kiệu

Kiệu mẹ tà pao

Đoàn rước kiệu Đức Mẹ Tàpao khởi đầu với nghi thức xông hương do cha GB Trần Văn Thuyết thực hiện. Với ánh nến trên tay, Giới Gia Trưởng và quý khách hành hương sốt sắng cung nghinh Đức Mẹ rước lên lễ đài.

Kiệu tà pao

Đoàn Kiệu khá dài, ánh nến sáng rực cả Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao

hành hương mẹ tà pao 0999

Rất đông khách hành hương về bên Mẹ Tàpao

kiệu đức mẹ tà pao 898

Đức mẹ Tàpao

Lạy Mẹ Tàpao xin cầu cho chúng con

Tà pao 89

Tung hô Mẹ Tàpao

hành hương tà pao 578

Đi đàng thánh giá tà pao

Thanh gia me ta pao

Nghi thức đi đàng thánh giá bắt đầu với lời cầu nguyện của Đức Cha Phaolô. Cha FX Nguyễn Quang Minh, Quản xứ Tánh Linh hướng dẫn.

ta pao to chuc di dang thanh gia

Đi Đàng Thánh Giá tại Tàpao

ta pao di dang thanh gia 98

Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng – Quản nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao vác thánh giá đi hết 14 chặng, có hai thầy phó tế và hai gia trưởng theo phụ. Mỗi chặng, cộng đoàn hành hương quỳ gối tay cầm nến sáng trên tay thinh lặng hiệp thông từng chặng đàng thương khó của Chúa Giêsu. Mỗi chặng trong 14 chặng đàng thánh giá được Đức Cha Phaolô suy niệm, gợi cho cộng đoàn những tâm tình cầu nguyện sốt mến.

anh nen lung linh tại ta pao

Mọi người sấp mình thờ lạy Thánh Giá Chúa

suy ton thanh gia ta pao

ta pao 09

dang thanh gia ta pao

Xin Mẹ Tàpao giúp chúng con biết noi gương Mẹ để sẵn sàng dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa

ta pao - suy ton thanh gia

hanh huong ta pao 97

Để kết thúc đi đàng thánh giá, Đức Cha Phaolô đã ban phép lành cho cộng đoàn. Mọi người tiếp tục lên núi cầu nguyện lần chuỗi bên thánh tượng Mẹ Tàpao. Lạy Chúa Giê-su, lạy Đức Mẹ Tà Pao, xin cho chúng con biết sống theo tinh thần của mùa chay thánh, biết sám hối và trở về cùng Chúa. Xin Mẹ Tàpao giúp sức cho chúng con.