Như tin đã đưa, trong những ngày từ 26.06 đến 02.07.2011, ban Thừa tác viên Thánh Thể đã cùng với cha Quản đồc thực hiện chuyến hành hương Đức Mẹ La Vang.  Với hầu hết thành viên trong đoàn thì đây là lần đầu tiên được đến Trung Tâm Thánh Mẫu này.

Đặc biệt trong chuyến đi, phái đoàn đã có cơ hội ghé thăm những địa chỉ tôn giáo quan trọng như Trà Kiệu, Đức Mẹ Sao Biển, thăm di tích các thánh Tử đạo …

Xin chọn 70 trong tổng số 900 tấm hình do phái đoàn lưu lại trên hành trình để thực hiện clips sau. Hy vọng sẽ là kỷ niệm khó quên cho anh em.