HỘI ÐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
40, Phố Nhà Chung
HÀ NỘI
Thân gởi:
Các Cha, các nam nữ Tu Sĩ,
và Anh chị em giáo hữu Việt Nam thân mến,

Trong “Thư của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam gởi cộng đồng dân Chúa nhân dịp Hội Nghị thường niên 1997”, đề ngày 11 tháng 10 năm 1997, Hội Ðồng Giám Mục chúng tôi đã viết:

“Năm 1998 sắp tới là năm đặc biệt đối với tất cả chúng ta. Giáo Hội Việt Nam sẽ mừng Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798-1998) an ủi phù hộ các giáo hữu trong cơn thử thách. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã nhiều lần nhắc đến biến cố trọng đại nầy và phó dâng Giáo Hội Việt Nam cho Ðức Mẹ La Vang. Hiệp với vị Cha chung, chúng tôi tha thiết mời gọi anh chị em đi vào năm ân sủng nầy, với tất cả lòng hiếu thảo mến yêu Mẹ Maria, và hân hoan bước theo Mẹ trong cuộc lữ hành Ðức Tin chan hòa yêu thương và hy vọng. Xin Mẹ dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Ðộ hôm qua, hôm nay và mãi mãi muôn đời.”

Ðại Lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang là một biến cố tôn giáo trọng đại, là lễ chung của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Ngày 20 tháng 10 năm 1997, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ban phép mở Năm Toàn Xá cho toàn thể cộng đồng tín hữu Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798-1998). Mục đích của Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang nầy là giúp mọi người tín hữu sám hối, đổi mới đời sống, học hỏi và noi gương Mẹ Maria, và nhờ Mẹ mà đón nhận hồng ân Toàn Xá.

Chủ đề Năm Toàn Xá Ðức Mẹ LaVang là: “Cùng Mẹ La Vang tiến về Năm Thánh Cứu Ðộ 2000”. Chủ đề nầy được triển khai theo tinh thần và nội dung Tông Thư “Tiến Về Ngàn Năm Thứ Ba” của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, gồm các đề tài chính như sau:

1. Sống Ðức Tin theo gương Mẹ Maria.
2. Sống Ðức phó thác cậy trông theo gương Mẹ Maria.
3. Sống Ðức Mến theo gương Mẹ Maria.
4. Sự tích và ý nghĩa biến cố Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang.

Năm Toàn Xá Ðức Mẹ La Vang (1998-1999) được khai mạc trọng thể tại Thánh Ðịa La Vang lúc 09 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1998 và bế mạc ngày 15 tháng 08 năm 1999.

Tam Nhật Ðại Lễ Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang được cử hành từ ngày 13 đến 15 tháng 08 năm 1998, tại Thánh Ðịa La vang để tạ ơn Ðức Mẹ.

Chúng tôi tin tưởng với lòng hiếu thảo mến yêu Mẹ La Vang, cùng với sự hưởng ứng tham gia tích cực của mọi thành phần Dân Chúa, Ðại Lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ La Vang sẽ được cử hành long trọng và thánh thiện, đem lại nhiều ơn ích cho mọi người, cho Giáo Hội và cho Quê Hương Việt Nam, để Ðức Mẹ được chúc tụng và Thiên Chúa Ba Ngôi được tôn vinh.

Xin Ðức Mẹ La Vang chúc phúc lành cho Ðại Lễ Kỷ Niệm nầy.

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1997
Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(Ký tên)
Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng
Tổng Giám Mục Hà Nội
Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

(Ký tên)
Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn như Thể
Giám Quản Tông Tòa Huế