Đồi núi chập chùng ánh thái dương
Người người được thấy Mẹ tỏ tường
Tri ân cảm tạ con làm chứng
Bao người thấy Mẹ Chúa xót thương.

Đêm tối mịt mù ngàn ánh sao
Sáng ngời hiển hiện chốn trời cao
Rền vang khắp hướng tung hô Mẹ
Mẹ rất mến thương, rất ngọt ngào.

Kêu khấn ngàn lời lạy Nữ Vương
Mẹ là Hiền Mẫu của tình thương
Lời kinh khấn vái dâng lên Mẹ
Cho cõi trần ai hết đoạn trường.

Nào hãy quay về, hãy tới đây
Dù trong khoảnh khắc một phút giây
Hỡi người nhân thế đang xuôi ngược
Đến đây cảm nghiệm phút giây lòng.

LM. Anrê NGUYỄN XUÂN QUẾ OP