TGP Huế và Trung tâm hành hương Mẹ La Vang kính thông báo Chương trình Hành hương Mẹ La Vang dịp 15.8.2015. Xin anh chị em chia sẻ và thông báo cho mọi người cùng biết. Cầu xin Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho mọi công tác tổ chức ngày Đại lễ hành hương sắp đến được diễn ra tốt đẹp.

Chương trình hanh huong me la vang