Tháng 4 năm 2012, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp tại Xuân Lộc quyết định khởi công việc xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang, thuộc Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Ngày 15 tháng 8 năm 2012, ngày lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, ngày truyền thống hàng năm của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang, trước sự chứng kiến của hàng trăm ngàn tín hữu từ khắp nơi tụ về, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam và 17 vị Giám mục khác đến từ các Giáo phận ở Việt Nam, đã long trọng cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang. Công trình được bắt đầu ngay sau ngày đại hội này.