1. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Nguyện Mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam. Lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hi vọng tình Mẹ dịu hiền. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Viêt Nam. Tình Mẹ thắp sáng cho quê hương Việt nam, nguyện Mẹ dẫn lối  cho dân con  bình an, đi trong tay Mẹ, tình mến ủi an.

ĐK: Dâng về mẹ mến thương Mẹ La Vang Mẹ Việt nam, đây quê hương Việt Nam dâng lên Mẹ Mẹ nguồn cậy trông. Dâng về Me dấu yêu, Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam. Đây dân con Việt Nam dâng  lên Mẹ nguyện Mẹ đoái thương.

2. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La Vang Mẹ Việt Nam, nguyện Mẹ giáng phúc cho dân con bình an và Mẹ dẫn lối muôn con tim Việt Nam đi trong ân tình một đời an bình. Con chắp tay nguyện cầu Mẹ La vang Mẹ Việt Nam, TÌNH mẹ chất ngất trong con tim Việt Nam, một đời gắn bó trong tin yêu Mẹ ơi, trong tay Mẹ hiền nguồn suối trường sinh.