1. Đoàn chúng con nay về bên Mẹ giữa núi rừng bao la hùng vĩ. Muôn lời kinh  thiết tha vọng ngân, dâng kính Mẹ với trọn lòng yêu.

2. Mẹ khiết trinh ôi nguồn phúc lạ, muôn tâm hồn thành tin cậy mến. Suốt đời con tán dương ngợi ca tạ ơn Mẹ ôi Mẹ Tà Pao.

3. Mẹ đoái thương giữ gìn Giáo Hội qua muôn ngàn gian nan thử thách. Đem tình yêu Chúa đến cho mọi dân cùng với Mẹ sống đời chứng nhân.

ĐK: Lạy Mẹ Tà Pao, ôi lạy Mẹ Tà Pao. Mẹ hiển vinh trên chốn trời cao, lòng  Mẹ thương con lớn lao

 dường nào. Lạy Mẹ Tà Pao, ôi lạy Mẹ Tà Pao nguyện lắng nghe con khẩn nài van tuôn tràn ơn Thánh xuống đời lầm than.