Sau Kỳ họp Thường niên năm 1997, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi thư chung đến Cộng đồng Dân Chúa, trong đó có đoạn quan trọng như sau:

Năm 1998, Giáo Hội Việt Nam sẽ mừng Lễ Kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang (1798 – 1998). Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng nhắc đến biến cố trọng đại này, và phó dâng Giáo Hội Việt Nam cho Đức Mẹ La Vang.

Hiệp ý với vị Cha Chung, HĐGMVN tha thiết mời gọi anh chị em đi vào năm ân sủng này với tất cả lòng hiếu thảo, mến yêu Mẹ Maria, và hân hoan bước theo Mẹ trong cuộc lữ hành đức tin, chan hoà yêu thương và hy vọng. Xin Mẹ dẫn đưa chúng ta đến cùng Chúa Giêsu, Đấng cứu độ hôm qua, hôm nay và mãi muôn đời”.

Đức Hồng Y Phaolô Giuse PHẠM ĐÌNH TỤNG, TGM Hà Nội, Chủ tịch HĐGMVN, cùng với Đức Cha Têphanô NGUYỄN NHƯ THỂ, Giám Quản Tông Toà Huế (TGM năm 1998) đã đệ đơn xin Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho Giáo Hội Việt Nam, nhân kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang.

Nguyện vọng trên đây đã được chấp nhận qua Sắc chỉ của Toà Xá Giải Tối Cao (thừa lệnh đặc biệt của Đức Thánh Cha) ban hành ngày 20-10-1997, theo đó, thì GHVN được hưởng ơn Toàn Xá, kể từ ngày 01-01-1998 đến 15-08-1999.