Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu / Mẹ đầy ơn phước và quyền năng.

Mẹ đã hiện ra cùng với các Thiên Thần / để cứu giúp tổ tiên chúng con trong cơn thử thách đức tin.

Mẹ là Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu / Mẹ luôn luôn cầm Phủ Việt mà Chúa Cha đã trao cho Mẹ / để bênh vực Chúa Giêsu Hài Đồng / đang sợ hãi nép mình vào Mẹ / trong cơn cuồng phong bách hại.

Chúng con xin Mẹ thương đến chúng con / cho mọi tín hữu biết can đảm tuyên xưng đức tin / biết cải thiện đời sống / để trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, chia sẻ và yêu thương.

Chúng con xin Mẹ thương đến những người chưa biết Chúa / để họ nhận ra Chúa là Chúa Tể Càn Khôn / hầu chúng con cùng Mẹ hát bài ca chúc tụng Chúa Ba Ngôi trên Thiên Quốc.

Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu / với hết lòng tin tưởng phó thác / chúng con sấp mình cầu xin Mẹ nhận lời chúng con. Amen.

                                                                                  Imprimatur

                                                              Đà Nẵng, ngày 28 tháng 5 năm 2002

                                                                 Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh

                                                                   Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng