duc me la ma ben tre

Cùng với Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre khai mạc năm thánh mừng kỷ niệm 150 năm Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao cho DCCT phổ biến lòng sùng kính.

Là nơi được Đức Mẹ làm dấu lạ, Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre là nơi quen thuộc với nhiều người. Để rồi, trước ngày chính Lễ khai mạc năm Thánh, nhiều người từ nhiều miền đã đến với Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Chúng tôi thấy được đoàn con cái của Mẹ đến từ nhiều xứ đạo thuộc vùng đất đỏ Bảo Lộc.

Chính lễ hôm nay, 27 tháng 6 năm 2015, nhiều con cái của Mẹ từ miền xa trở về, có cả đoàn ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng. Niềm vui đến nhất hôm nay đó là Đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre được hưởng một tiết trời quang đãng dù trước đó vài ngày là mưa tầm tã.

Như thường lệ, cộng đoàn cùng đọc kinh chung với nhau và cùng đến với các tòa Hòa Giải đặt xung quanh nhà thờ.

DucMeLaMaBenTre-12906

9 g 45, cộng đoàn cùng cử hành giờ hành hương kính Đức Mẹ.

Giờ hành hương khép lại, cộng đoàn dân Chúa cùng bước vào Thánh Lễ.

Chủ tế Thánh Lễ khai mạc năm Thánh hôm nay đó là Cha Đa Minh Bùi Văn Đằng quản hạt hạt Bến Tre – giáo phận Vĩnh Long. Cùng hiện diện bên cạnh cha quản hạt là Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế cùng quý cha trong dòng và quý cha trong hạt Bến Tre – giáo phận Vĩnh Long.

DucMeLaMaBenTre-52906

Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích công bố văn thư khai mạc năm Thánh.

Trong bài chia sẻ, Cha Giuse Nguyễn Quốc Giang – Dòng Chúa Cứu Thế – mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên Đức Mẹ với lòng tin, với nguồn cậy trông, đặc biệt là ơn cứu độ.

Trước khi nhận phép lành cuối Lễ cũng là phép lành với ơn toàn xá, Cha Đa Minh Nguyễn Hữu Trung – Dòng Chúa Cứu Thế – Quản nhiệm đền Đức Mẹ La Mã Bến Tre cảm ơn Cha quản hạt, Cha Giám Tỉnh, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quới chức của họ đạo Giồng Trôm, La Mã cùng mọi thành phần dân Chúa đã góp công góp sức để có Thánh Lễ khai mạc năm Thánh hôm nay. Cha Đa Minh cũng mời gọi cộng đoàn cùng yêu thương tiếp tục cộng tác với Cha trong công việc tôn tạo, gìn giữ cũng như phát triển Đền Đức Mẹ La Mã thân thương này.

DucMeLaMaBenTre-82906

Lễ xong, cộng đoàn cùng nán lại để cầu nguyện, để xin ơn, để tạ ơn Đức Mẹ La Mã Bến Tre và trở về với niềm vui trong lòng là có Đức Mẹ La Mã Bến Tre ở cùng trên mọi nẻo đường đời.