Năm Đức Tin, Hội đồng giáo xứ Thanh Bình, Hạt Đức Trọng, Giáo Phận Đà Lạt hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao để lãnh nhận ơn toàn xá.

Lúc 4h30, ngày 15-7-2013 Cha Mát-thêu Đinh Viết Hoàng, chánh xứ, đã dâng thánh lễ bên Mẹ Tà-pao để cầu nguyện cho các Linh Mục, tu sĩ, giáo dân đã qua đời và cho Hội Đồng giáo xứ luôn được nhiều ơn Chúa trong việc phục vụ cộng đoàn.

Nhìn lên tượng đài Đức Mẹ Tà-pao, Cha Mát-thêu thấy hình ảnh cây trâu cổ chữa bệnh (tên khoa học: Ficus Pumila L) với bộ rễ lan rộng đang bám sát vào tường chắn sau tượng Mẹ.    Cha muốn chia sẻ với mọi người phải làm cho đức tin mình bám rễ sâu vào Đức Ki-tô để cho đời mình mang lại nhiều ích lợi cho giáo hội và những người thân cận.

Đức Maria là hình ảnh tuyệt đẹp về đức tin cho mỗi người con Mẹ noi theo. Mẹ luôn xin vâng trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Mẹ đã xin vâng theo thánh ý Chúa lúc còn là một người trinh nữ khi sứ thần truyền tin. Mẹ đã gẫm suy trong lòng điều trẻ Giê-su nói lúc trong đền thờ, mặc dù lúc đó Mẹ đã rất vất vả khi tìm lại được con trẻ Giê-su. Mẹ đã xin vâng ngay khi Mẹ ở bên Con Mẹ trên thập giá đau thương. Mẹ đứng vững dưới chân thập giá để xin vâng theo thánh ý. Trong cuộc đời chúng ta chắc chắn sẽ gặp bao nhiêu là thử thách thương đau,  chúng ta có can đảm tìm ra ý Chúa muốn nói với ta hay không, chúng ta có dám chạy đến Mẹ để xin Mẹ dậy chúng ta biết xin vâng như Mẹ không. Đồng thời để Mẹ chữa lành vết thương của chúng ta. Vậy Mẹ Maria luôn là mãi hình ảnh đẹp về đức tin cho chúng ta noi theo vào tình yêu cao cả và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Cuối lễ, Hội đồng giáo xứ đã đọc một kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và kinh năm đức tin để lãnh nhận ơn toàn xá từ cha chủ sự. Và một ngày vui bên Mẹ được kéo dài khi đoàn tiếp tục tham quan Đồi Hồng ở Hòn Rơm Phan Thiết.