Lúc 6 giờ, ngày 24-11-2013, linh mục Giuse Lê Ngọc Đa-giáo xứ Bình Thuận-Hạt Tân Sơn Nhì-Tổng giáo phận Sài Gòn, hội tây nhạc và bà con giáo dân đã cùng nhau dâng thánh lễ bên Mẹ Tàpao thật sốt sắng.

Mở đầu thánh lễ, hội tây nhạc đã thổi bài ca nhập lễ “Nữ vương hòa bình” một cách trang trọng để cùng Mẹ dâng thánh lễ lên Thiên Chúa Cha. Cha Giuse mời gọi mọi người cùng hiệp lời cầu bình an cho giáo xứ, gia đình và đặc biệt cho những ân nhân và thân nhân hội tây nhạc còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Luca (23, 35-43) có đoạn viết: “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Cha Đa mời gọi cộng đoàn hãy nhìn lên Đức Giêsu Kitô- Vị Vua Vũ Trụ để học nơi Ngài tấm lòng yêu thương nhân loại vô bờ bến, vì yêu nhân loại Đức Giêsu đã chấp nhận đến trần gian và sống như con người, ngoại trừ tội lỗi. Nước của Đức Giêsu không thuộc về thế gian này nhưng những ai tin và thực hành Lời Ngài sẽ được cùng Ngài hưởng hạnh phúc trên thiên đàng như lời nói của Ngài với tên trộm lành: “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Sau bài giảng, vị nhạc trưởng đã phất bài : “Ôi Giêsu, Chúa Giêsu là vua” để cùng hội tây nhạc tôn vinh Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ,  cha Đa, hội nhạc tây và bà con giáo dân đã cùng nhau chia sẻ niềm vui qua tấm hình lưu niệm dưới chân Mẹ Tà Pao.

Gioan Trần Chính Trọng