CON MẾN MẸ LA VANG
Lm. Nguyễn Văn Tuyên

ĐK. Con mến Mẹ La – Vang. Con mơ về thiên đàng. Con yêu Mẹ La – Vang. Nguyện cầu trước thánh nhan. Con mến Mẹ La – Vang. Mẹ là ngôi sao sáng. Tôn vinh Mẹ Chúa Trời mừng hát Ma – ri – a.
1. Mẹ ơi! La – Vang linh địa trần gian. Về đây La – Vang dâng Mẹ lời khấn. Niềm tin Giê – su Con Nữ Vương hồng ân. Và theo Giê – su dẫn lối trên dương trần.
2. Về đây La – Vang nguyện cầu Mẹ yêu. Thành tâm yêu thương sống đời chữ hiếu. Và xin Giê – su Con Chúa Cha quyền năng. Ngài ban tin vui con nước Nam yên hàn.
3. Mẹ Ma – ri – a yêu kiều dủ thương. Đoàn con bơ vơ gian trần muôn hướng. Mẹ bên Giê – su khi Chúa treo đồi cao. Mẹ dâng tim con yêu Chúa luôn dạt dào.