• Một kinh Lạy Cha
• Một kinh Kính Mừng
• Một kinh lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ.
• 3 câu lạy Đức Mẹ La Vang, xin cầu cho chúng con.

NGÀY THỨ NHẤT:

Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng tin cậy vững vàng. Mẹ đầy lòng nhân từ lân ái, Mẹ thương hết mọi người như con cái Mẹ vậy.

Muốn chứng tỏ lòng Mẹ nhân từ hay thương, Mẹ đã chọn thành nọ xứ kia trong các nước thiên hạ làm nơi riêng của Mẹ,để ban bố mọi ơn cho những kẻ đến cầu khẩn cùng Mẹ .
Tuy nước Việt Nam này nhỏ hẹp, số giáo dân còn ít ỏi, song Mẹ rất nhân từ khoan hậu đã chọn chốn La Vang làm chốn riêng Mẹ, để ban phát mọi ơn phước cho con cái Việt Nam được nhờ.
Ôi! Một sự này đã làm cho con nức lòng trông cậy vững vàng Mẹ đã thương con sẽ nhận lời con, và sẽ ban ơn lành theo ý con cầu khẩn cùng Mẹ.
Xin Mẹ cho con được thấu hiểu lòng Mẹ thương con chí thiết là ngần nào. Con xưng thật, trừ ra Đức Chúa Trời là nguồn mạch tình thương vô cùng, thì chẳng có ai thương con cho bằng Mẹ. Xin Mẹ ban ơn cho con được lòng trìu mến Mẹ, cho tận tình con thảo.
Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ một ơn riêng…( kể ra ý nguyện xin ) trong tuần cửu nhật nầy. Xin Mẹ giúp con được thêm lòng trông cậy vững vàng, được biết đàng cầu nguyện sốt sắng cho đáng Mẹ nhận lời con kêu xin.
Nhân danh Chúa Giêsu là Con yêu dấu của Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Kính Mẹ La Vang.234

Tuần Cửu Nhật kính Mẹ La Vang

NGÀY THỨ HAI:
Lạy Đức Mẹ La Vang, khắp nước này nhiều nơi phồn thịnh, nhiều chỗ thắng cảnh, song Mẹ chẳng chọn, mà chọn chốn La Vang là nơi rừng rú thanh u tĩnh mịch, chẳng khác nào Mẹ tỏ ý cho con được biết rằng: muốn cho Mẹ nhận lời con cầu nguyện, con phải xa lánh sự xôn xao trần tục, sự kiêu hãnh phô trương thói đời và phải ở cùng Mẹ tận tình thiết ái, phải thở than cùng Mẹ cho thân mật thâm trầm, khác nào như tìm đến khẩn cầu cùng Mẹ nơi thanh vắng, bày tỏ riêng tư cùng Mẹ mọi nỗi âu lo, mọi cơn túng ngặt xứng tình con thảo trông cậy Mẹ lành.
Ôi! Muôn vàn thánh nam nữ xưa nay hàng ở tận tình chí thiết cùng Mẹ là ngần nào, và bởi đó được Mẹ thương yêu cùng xuống muôn ơn lành là thế nào.
Con xưng thật Mẹ cũng thương con vô ngần, bởi lòng thương ấy, Mẹ muốn cho con lấy hết tình con thảo mà tin cậy trìu mến Mẹ, chạy đến cùng Mẹ mọi lúc gian nan, song Mẹ biết rõ lòng con ơ hờ lãnh đạm với Mẹ là ngần nào. Cúi xin Mẹ ban ơn cho con được lòng trìu mến trông cậy Mẹ luôn, để con càng ở tận tình tận nghĩa với Mẹ bao nhiêu, thì được nhờ các ơn Mẹ bấy nhiêu!
Lạy Đức Mẹ La Vang, là Mẹ rất nhân từ lân ái, con tin thật Mẹ sẵn lòng nghe lời con khấn nguyện, và ban cho con được ơn con xin cùng Mẹ trong tuần này.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.

Lễ kính Mẹ La Vang. 213

NGÀY THỨ BA:
Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa giáo hữu này phải cơn bắt bớ chém giết tàn hại, nhiều kẻ trốn đến ẩn náu nơi rừng núi La Vang, đêm ngày áy náy lo buồn sợ hãi, kêu đến cùng Mẹ. Mẹ đã động tình thương xót, hiện đến ủi an cứu giúp mọi người phần hồn, phần xác, và chữa lành mọi cơn đau ốm bệnh hoạn.
Sự ấy đã nên tang chứng rõ ràng: lòng Mẹ rất nhân từ lân ái hay thương là thế nào. Ôi! Chớ chi con được lòng sốt sắng cậy trông kêu đến cùng Mẹ, như những người thuở ấy! Chớ chi con được phúc Mẹ đến viếng thăm con, an ủi con và ban cho con ơn con xin cùng Mẹ bây giờ.
Lạy Đức Mẹ La Vang, là Đấng hay yên ủi kẻ âu lo, là Mẹ hằng phù hộ các giáo hữu, kìa ma quỷ thế gian, xác thịt cùng muôn vàn sự khốn khổ tai nạn phần xác phần hồn đang vây phủ con tứ bề. Ôi! Con hết lòng trông cậy chạy đến cùng Mẹ. Con tin thật Mẹ cũng thương con như đã thương những người thuở ấy. Mẹ sẵn lòng ban ơn cho con như đã rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ ấy.
Ôi! Con hết lòng nài xin ơn Mẹ, xưa nay chưa từng nghe ai chạy đến kêu xin cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.
Lạy Mẹ rất bao dung, lạy Nữ Vương rất vinh hiển, lạy Mẹ Đức Chúa Trời, xin Mẹ chớ từ bỏ con, một xin rủ lòng thương mà nhận lời con kêu xin.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con rất yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện, Amen.

Nài xin ơn Mẹ La Vang.156

Kính Mẹ La Vang

NGÀY THỨ TƯ:
Lạy Đức Mẹ La Vang, từ ngày Mẹ hiện đến cùng chọn chốn La Vang làm nơi riêng Mẹ cho đến nay, Mẹ đã ban phát vô số ơn lành cho mọi kẻ đến kêu xin với Mẹ, bất luận kẻ giáo người lương. Hễ ai thật lòng kêu xin thì Mẹ sẵn lòng giúp đỡ. Chẳng những là các kẻ đến cầu khẩn tại La Vang, mà lại những người vì xa xôi, vì ốm liệt hoặc vì ngăn trở nào khác mà chẳng đến được, chỉ một lòng trông cậy kêu đến Mẹ La Vang, tất cả đều được ơn Mẹ cứu chữa.
Ôi! Có lẽ nào một mình con vô phước mà chẳng nhờ ơn Mẹ sao? Mẹ thấy ai mắc vòng lao lý gian truân, Mẹ đều động tình thương xót, có lẽ nào Mẹ thấy con đang khốn khó kêu van mà Mẹ đành từ bỏ.
Lạy Đức Mẹ La Vang, con xưng thật, vốn ơ hờ nguội lạnh, tội tình khốn khổ, chẳng đáng cho Mẹ thương đến. Song, lạy Mẹ từ bi nhân hậu, con dám thưa cùng Mẹ rằng: ai đáng cho Mẹ đem lòng thương xót hơn, chẳng phải là kẻ khốn nạn hơn sao? Lại thương kẻ chẳng đáng thương thì lòng thương ấy càng rạng rỡ.
Ôi! Sự con chẳng đáng thương đã không làm cho con nản chí ngã lòng, lại càng làm cho con thêm lòng trông cậy sẽ được ơn Mẹ thương đoái mà thôi. Xin Mẹ hãy làm cho thế gian bỡ ngỡ, cho thần thánh hoan hô khen ngợi là hôm nay Mẹ Đức Chúa Trời cao sang vinh hiển đã đoái thương nhận lời kẻ hèn mọn này kêu xin.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

Khấn nguyện Mẹ La Vang. 890

NGÀY THỨ NĂM:
Lạy Đức Mẹ La Vang, xưa nay từ Nam chí Bắc, nhờ ơn Mẹ, biết bao nhiêu người nguội lạnh đã nên sốt sắng, bao nhiêu người sa đàng tội lỗi được ơn trở lại, bao nhiêu người bối rối âu lo phần hồn, buồn phiền việc gia đạo, hoặc lo sợ nỗi sinh nhai đã được ơn Mẹ gỡ rối, ủi an giúp đỡ. Nhiều kẻ không con cầu xin đến Mẹ, thì đã được như ý sở cầu. Nhiều kẻ ốm đau bệnh hoạn đã được lành mạnh, cùng muôn vàn ơn khác kể chẳng xiết.
Ôi! Con xưng thật: Mẹ rất có thần thế trước Tòa Chúa. Vì dầu các thánh xưa nay, về đàng nhơn đức, về nẻo trọn lành còn kém xa Mẹ muôn trùng, mà cũng được thế lớn trước tòa Chúa, làm được nhiều phép lạ, chuyển cầu được nhiều ơn cho kẻ khác nhờ. Huống chi Mẹ rất trọn lành chí thánh, đẹp lòng Chúa mọi đàng, ắt quyền thế Mẹ lớn lao là dường nào! Con tin thật Chúa đã phú giao mọi ơn Chúa trong tay Mẹ, Mẹ muốn phân phát cho ai khi nào, những ơn nào thì mặc theo ý Mẹ. Muôn ơn lành Mẹ ban xuống xưa nay tại chốn La Vang đủ làm chứng sự ấy, lại tỏ bày cho con được biết Mẹ có lòng thương xót con cái Việt Nam là ngần nào!
Lạy Đức Mẹ La Vang, là Đấng cầm quyền phân phát mọi ơn Chúa, nay con hết lòng trông cậy chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ, con ngửa mặt giơ tay lên cầu cứu cùng Mẹ. Lạy Mẹ rất nhân từ lân ái, dưới Đức Chúa Trời thì con chỉ trông cậy một mình Mẹ. Nếu Mẹ từ bỏ con, thì con biết chạy đến cùng ai?
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện.Amen.

Con dân từ vùn núi cao xa xôi hiểm trở cũng xum họp bên Mẹ. 134

NGÀY THỨ SÁU:
Lạy Đức Mẹ La Vang, đã lẫy lừng khắp cả nước nầy, cùng vang dội nhiều nơi xa lạ.
Đức Mẹ La Vang! Ấy thật là tên rất êm ái dịu ngọt, có sức an ủi kẻ âu lo, khêu gợi lòng trông cậy, là nhóm lên ngọn lửa yêu mến nồng cháy. Vừa nghe đến tên Đức Mẹ La Vang, thì lòng ai nấy vui mừng hớn hở như nhìn thấy trước mặt một Mẹ rất nhân lành khoan hậu, một Mẹ đầy sự yêu thương chí thiết, một Mẹ quyền thế vô song, một Mẹ hay làm phép lạ cứu người.
Con tin thật chúa đã nắn đúc lòng Mẹ đầy tình thương xót khi thấy ai mắt vòng khốn khó gian truân. Xưa khi Mẹ còn sống ở đời, Mẹ đã từng thấy mọi nỗi gian nan khốn khó, Mẹ đã rộng lòng thương xót, đã thi ân giúp đỡ cứu vớt mọi người.
Nay Mẹ ở trên trời hưởng muôn phần vinh phước thanh nhàn, xin Mẹ đoái đến con đang lâm lụy giữa chốn trần ai khổ nạn.
Lạy Mẹ rất đáng mến thương, nếu con chẳng trông cậy Mẹ, thì biết trông cậy vào ai? Như con nít kia đòi Mẹ nó, nó càng thấy Mẹ nó xua nó ra thì càng khóc la tràn vào lòng Mẹ nó, và sau hết Mẹ ẵm con vào lòng tỏ tình thương yêu chí thiết. Lạy Đức Mẹ, con cũng một lòng trông cậy như vậy. Càng thấy Mẹ như từ rẫy lời con kêu van, thì con càng gắn bó xin nài, và tin chắc cuối cùng Mẹ sẽ thương xót nhận lời con.
Lạy Đức Mẹ La Vang, xin chớ để lòng con trông cậy Mẹ ra luống công vô ích. Maria Mẹ nhân lành xin Mẹ thương con cùng.
Nhân danh Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

NGÀY THỨ BẢY:
Lạy Đức Mẹ La Vang, Mẹ đã tỏ lòng thương yêu chí thiết mà chọn chốn La Vang để ban bố mọi ơn lành cho con dân Việt Nam, chẳng từ bỏ ai.
Những cỏ cây đá gạch, nước suối ở quanh Đền Thánh La Vang là những vật hèn, song bởi lòng Mẹ thương yêu con cái nhiều phen Mẹ đã thông cho các vật ấy một sức thần diệu, chữa các tật nguyền bệnh hoạn. Ấy là Mẹ có ý cho con hiểu biết rằng: các vật hèn dưới chân Mẹ, có chút hơi hướng thuộc về Mẹ, mà còn được sức nhiệm mầu như vậy, thì chính Mẹ là Mẹ chính Đức Chúa Trời, là Nữ Vương trên trời dưới đất, Mẹ có quyền phép lạ lùng biết là ngần nào.
Ôi! Mẹ cao sang khôn ví, Mẹ quyền thế vô ngần. Dưới Đức Chúa Trời chẳng có ai oai quyền phép tắc cho bằng Mẹ, Mẹ muốn thế nào thì nên thế ấy. Sự ấy càng hối thúc con trông cậy Mẹ. Con xin hiệp cùng thần thánh trên trời và mọi người lành dưới thế, mà chúc tụng ngợi khen, mà hát mừng quyền phép lạ.
Lạy Đức Mẹ La Vang, con hết lòng trông cậy chạy đến xin nhờ quyền thế phép tắc Mẹ.
Người mẹ kia thấy đứa con nào ốm yếu đau thương hoặc lâm rủi ro tai nạn thì động lòng thương xót, an ủi săn sóc nó hơn các con khác. Huống chi Đức Mẹ, là Mẹ rất nhân từ khoan hậu, có lòng thương con hơn mẹ thế gian thương con mình bội phần, nay Mẹ thấy con ưu sầu cất tiếng kêu van đến Mẹ, lẽ nào Mẹ chẳng chạnh lòng thương đoái con sao? Con tin thật: Mẹ đã nghe tiếng con kêu xin. Mẹ đang ngó nhìn con cách thống thiết. Mẹ đang sẵn sàng ban ơn xuống cho con.
Ôi! Maria! Mẹ nhân lành, con trông cậy một mình Mẹ.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con Mẹ yêu dấu xin Mẹ nhận lời con khẩn nguyện. Amen.

NGÀY THỨ TÁM:
Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Mẹ hãy chứng tỏ: Mẹ đã chọn chốn La Vang làm chốn riêng Mẹ, để ban bố mọi ơn phước. Mẹ có lòng thương yêu cõi nước này cách riêng, và Mẹ chẳng hề từ bỏ ai trông cậy cầu khẩn với Mẹ bao giờ.
Lạy Mẹ, nếu Mẹ chẳng ban ơn cho con, ắt con có lẽ nghi ngờ rằng: Mẹ đã bỏ chốn La Vang, Mẹ chẳng còn nhận lời kẻ chạy đến kêu xin cùng Mẹ.
Ôi! Có lẽ nào Mẹ để con và ai nấy nghi ngờ thế ấy sao? Có lẽ nào Mẹ để cho danh tiếng Đức Mẹ La Vang đã lừng lẫy xưa nay, rày ra như chẳng còn linh ứng nữa sao? Có lẽ nào Mẹ để con phải thẹn thuồng xấu hổ, vì đã cậy trông Mẹ uổng công vô ích sao?
Xưa bà ngoại giáo Cananêa chạy theo Đức Chúa Giêsu, đã mấy lần kêu van nài xin Chúa Giêsu thương chữa cho con mình lành đã. Song Chúa Giêsu dường như chẳng thèm ngó lại và sau hết đã chối hẳn không làm phép lạ cho kẻ ngoại giáo. Bấy giờ bà ấy thưa rằng: đã hay Chúa dành để các ơn lạ cho con cái Chúa là dân Do Thái, phần con là kẻ ngoại giáo chẳng đáng nhờ ơn chúa. Song, Lạy Chúa, loài hèn súc vật cũng nhờ được hạt cơm rơi dưới bàn chủ nó. Đức Chúa Giêsu liền dừng chân đứng lại, khen đức tin bà ấy và phán rằng: bởi bà có lòng tin làm vậy, thì Ta ban cho con bà được lành đã. Ôi! Lạy Đức Mẹ La Vang, dầu con là kẻ phàm hèn tội lỗi, chẳng đáng cho Mẹ thương đến, như các con hiếu thảo của Mẹ. Song, Lạy Mẹ rất nhân từ, con dám xin cùng Mẹ cho con được nhờ hột cơm rơi, nhờ chút phước dư của Mẹ. Ôi! Chớ chi con được nghe lời Mẹ phán cùng con như lời của Chúa đã phán xưa cùng bà Cananêa rằng: Bởi con có lòng tin cậy Mẹ, thì Mẹ ban cho con như ý con xin. Ôi! Lạy Mẹ dấu yêu con tin lòng Mẹ, con trông cậy Mẹ. Xin Mẹ phán một lời, thì con sẽ được vui mừng thỏa chí.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.

NGÀY THỨ CHÍN:
Lạy Đức Mẹ La Vang, hôm nay là ngày cuối Tuần Cửu Nhật, con hết lòng tha thiết nài xin Mẹ và kêu đến lòng nhân từ Mẹ, xin Mẹ ban ơn cho con xin cùng Mẹ.
Ôi! Mẹ thấy rõ ràng con trông cậy Mẹ là ngần nào! Mẹ muốn cứu giúp con, thì chẳng có khó gì, xin Mẹ hãy phán một lời thì con sẽ được thỏa lòng ao ước. Con trông cậy một mình Mẹ, nếu Mẹ làm ngơ ngoảnh mặt thì con sẽ ngã lòng trông cậy chẳng biết chạy đến cùng ai, nhờ ai chuyển cầu cho con được nữa.
Maria, Mẹ ôi! Con tràn vào lòng Mẹ. Lạy Đức Mẹ La Vang là chính sự trông cậy lòng con.
Mấy ngày này, mỗi lần con chạy đến cùng Mẹ thì lòng con đầy sự trong cậy vững vàng: sẽ được ơn Mẹ ủi an, nhận lời. Có lẽ nào hôm nay cuối Tuần Cửu Nhật, Mẹ đành để con ra về buồn phiền hổ thẹn vì chẳng được Mẹ thương đoái nhận lời sao? Mẹ ôi! nỡ nào Mẹ chối bỏ lời con cho đành sao?
Lạy Đức Mẹ La Vang, con tin thật Mẹ đang ngoái nhìn con cách dấu yêu chí thiết, tỏ vẻ vui lòng vì thấy con có lòng tin cậy Mẹ như con hiếu thảo vậy.
Con chắc Mẹ đã nhận lời con khấn nguyện. Mẹ sẽ ban cho con ơn con kêu xin cùng Mẹ, hay là ơn nào khác Mẹ biết cần kíp cho con hơn, hữu ích hơn và quý trọng hơn.
Lạy Mẹ, lòng con khấp khởi nửa mừng, nửa sợ. Mừng vì biết Mẹ động lòng thương xót, biết Mẹ quyền thế vô song, biết lời con cầu nguyện đã thấu đến tòa Mẹ. Song con lại sợ lòng con yếu đuối, chưa tin cậy lòng nhân từ phép tắc Mẹ cho đủ, chưa cầu nguyện cho tận tình tha thiết. Lạy Mẹ! Xin chớ chấp sự con yếu đuối, lỗi lầm, và xin Mẹ ban ơn cho con được thêm lòng trìu mến cậy trông Mẹ, sốt sắng khẩn cầu cùng Mẹ cho đến mãn đời.
Lạy Mẹ dấu yêu, Lạy Mẹ nhân lành, Lạy Mẹ La Vang con hết lòng nài xin Mẹ một lần nữa. Xin Mẹ ban cho con ơn con xin… cùng Mẹ bây giờ. Ôi! Con níu lấy Mẹ, chẳng muốn buông ra, cho đến khi Mẹ chúc lành xuống phước cho con.
Nhân danh Đức Chúa Giêsu là Con yêu dấu Mẹ, cậy vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu, cậy vì các sự thương khó Mẹ đã chịu, cậy vì lòng Mẹ hay thương xót vô ngần, nhân danh Mẹ là Mẹ La Vang hay làm phép lạ, xin Mẹ nhận lời con khấn nguyện. Amen.

Tuần cửu nhật này được biên soạn do Linh mục Giacôbê Nguyễn Linh Kinh, Cha Sở La Vang từ năm 1945 – 1955.