Toi DJI Hạnh HƯƠNG ĐỨC MẸ Tapao

Giải Nhì can type Văn

Thứ ba, 13/5/2008

Phan Hữu Lộc

Words day Đức tôi Fatima show ra day 13 (tháng 10,1917), a number 13 no longer a number kiếng kỵ again, the most was for the people Công giáo, because of that day tôi cấm. You might as ma cu day at a 13 tháng again, people Công teachers normally drag various follow Vieng where are Đền Thánh of such as tôi  Fatima Bình Triệu  (Sài Gòn) hay new this latest,  Đức tôi Tapao.

Day 12 tháng 4 năm Kho hàng Còn năm 2007, me be có thể người đàn ông Thám project Chuyên operating Hương individual fourth of a group teachers Dân Đà Lạt viewfinder Vieng Đức tôi Tapao I am say “có thể người đàn ông”, so following the time it a few days, is me non reply phi basic return it again Hải out. 

Chuyên operating Hương only Short ngủi, but to within me more than one line discipline Niệm Thánh thiêng do not ông phai. Xin chia sẻ for you to read.

Tapao

Theo tiếng Dân Tộc K’Ho,  Tapao , that is  Núi Pao.  Đỗ is an area Đèo heo Hút Gió, Dan Cư thưa thớt, part Huyền Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận, teachers Phan Phan Thiết … should be in is too few people Khu up to know. Mãi to ‘năm Kho hàng Còn năm 1959, Giáo Hội Việt Nam cho Dũng 5 Thanh Tường Đức tôi o the following locations various words Miền Trung, Miền Nam and Cao resource, trung Phan Như to xin tôi thiên Thái cho che and Hồ Phú cho con Subject nuoc Việt . Among which have a Thanh Tường is set tren nui Tapao with the height 800 thước ngự trị middle Rừng tre. Day 8 tháng 12 năm 1959, Lê tôi Vô Nhiệm, Đức Cha Marcel Piquet, Giám the email address Phan Nha Trang as the License icon and success khánh đài Đức tôi one way dài important first đông đảo linh the, tu si, row Ngàn teachers Subject Thám project …

Qua bao Biển Cờ accidental Bass of history Giáo Hội Quê PN and their Configuration Chiến tranh Đất nuoc, Thanh Tường Đức tôi Tapao be “take HUT” middle Rừng tre Gia. Mãi for following is some new anh em teachers Subject any take hiem Nguyễn, going to find in state Hồ Hải. After Thanh Tường been fixed it again, Giám the teachers Phan cho pass return location older to Đoàn con hát viewfinder tôn vinh tôi …

Parent ơi, con to the

Thế then, job reset Thanh Tường Đức tôi Tapao have been transferred follow very fast above the network, as a cho con letters tôi o Hải out are Không NÓNG mong is about the operating Hương tôn Kinh. Có thể người đàn ông instead, in chuyen for visit Quê năm Kho hàng Còn recent qua, me have been Tham project conversations operating Hương individual fourth of a group Công teachers Đà Lạt follow viewfinder Vieng Đức tôi Tapao.

Xe of we up line on the time 6 hours present day 12 tháng tư, during Trỗi Đà Lạt, but many suong mu, cây còi rét chạy credit line Margin, but many bon Đạo already have a mat at Nhà Thờ, which is the terms problem locate the right Trỗi Âu. Do not what Trạch, which the Giám the French when ghe qua Việt Nam must have nhận is the Change bài hát Đạo of the person Việt here to execute Đặng as a gương cho bọn Đạo Trỗi Tây!

When Ngòi in xe, me know what Chuyên follow Hom ay can only degrees 10 people, because this is said that a group that Lòng Sung viewfinder especially for Đức tôi Tapao. Most nhu ngay 13 tháng are they will be together ru follow Tapao, which they say one way much manually Natural and chan thanh:  follow Vieng tôi!

An Ba Ngòi to the canh me, but giving Đức tôi Tapao the ban cho Bà multiple trên huệ. Bà Nội time of this, as well as bao times before, Bà would be back “see” mat troi Rotation reference soi objects tôi, hay icon tôi “quay qua back” … make me “tôi người đàn ông” do not know executing hu ra sao, so ai are Đồn is the icon tôi Tapao as the “License unknown”! Me just mong cho xe Chong forward to be “hồng ân” then, but also think that people Minh assigned to Đức tôi as a much “License unknown” one way is too easy Đặng chang!

After xe fit ra from City of, Chí Major Group Xương kinh time realm to Dâng Chuyên follow cho tôi. Time is complete realm, all people left Hát more than one lesson Kính Đức tôi, the terms which they have quen make at a time follow operating Hương row tháng Như Thể. Me do not even canceled Cam Phúc their con editor then.

Tap Nap Kẻ operating Hương

Ra follow the word 6 Time present, up to between almost trua, xe we new up to Tapao, since when xe Down expired Đèo Bảo Lộc, we have the Suspend Again viewfinder Vieng Thanh Tường  Đức tôi Bình An  is set in one frames Scene executing Should Thơ with the Rừng tre, nuoc Suối, trang Nghiêm, with the plain text always Rục hoa nen. When xe into Tapao, conditions Ngạc Natural first is the people operating Hương from the to ‘Ma Lâm substitution. Mặc Dầu middle trua, troi Nắng such as Thiệu, xe but ca Thịnh thoang it again for the release Hương up to as tôi. Them up to the word Vũng Tàu, Sài Gòn, Gia Kiệm, Nha Trang hay Đà Lạt such as we … Tuy follow line xa vat va, but Đoàn operating Hương, when to ‘where, no administrative gặp nhóc, join đuôi various up Vieng Đức tôi, do not slow minute seconds. Có thể MA Ngày Nay, no longer Scene line up Down linh đài, tron fail when Trỗi MUA, because of line Đất red such as xua. Cha the and teachers Subject local and fields mạng LAN có thể have ra space Khai Phá traversal Còi Đất Rừng to complete 450 level thang Đá instruction up linh đài …

Núi Rừng Thánh thiêng

Vertical words in the cao, where tam cấp, nhin Down Đồng Kho, ta see con Sông La Ngà Chảy qua lang, Uôn khúc according to the following the sequence Vườn cỏ traversal Còi with the same as the nuoc đục Ngau me that Cảm Tưởng being in the area vertical treo dynamic Mát -xa-edge nhin Down con Sông Đã where Đức tôi show ra at Lộ Đức an Trăm năm Kho hàng Còn mươi năm Kho hàng Còn for the previous (1858). Sao but like various substitution, tôi show ra where is that say chốn heo Hut, Rừng Núi Negative u, Scene physical thinh rest, can only that tre hay Núi Rừng with the Gió xì xào instead tiếng xe CO Sam uất.

Parent no ua where chốn Thị Thanh, where phon hoa Đô Thị, where the following the sequence PN lầu cao hát, where the families đám quan way. Parent Again normally choose the destination away rest, tren nui cao cause for the forget follow Hầm Hô Trần, Gat Bó Mới vương Trần Văn continue to up Núi Voi tôi cho lightweight nhang …

Lên núi Voi tôi to Cần Thơ do not instruments in Lãnh Hồn fine, to say that up hạnh phúc and follow the line con what is not in the destination tôi Trần gian, where PN cao Window Width, where Tham ô, tranh Gianh allowed to take to play the following sinh Bảo Tân, kill choc, UC Hiệp Kẻ essential substitution!

Suốt fragment line up cấp thang, which this the following Kẻ tan tat, cắt tay hay cắt mủ ở chân, mu eye hay OM đồng tính … Nam Ngon đối thường hay Ngòi Hãy middle Nẵng, ngua tay xin currency. Me not know them in the output, which many substitution? Sao Hồ Nam Ngòi middle Nắng without any one ai sóc san? Day do not have Đoàn operating Hương Thị Hồ leading? Do not follow Lê Hồ An Xin in Làng sao, since they do Dân here, part đông xem ra are equally well do not what, just nhin cac mon Hàng Mã they Move ra ban moi, the customers are those that Giỏ Xoài, năm Kho hàng Còn bảy left mít ninth, năm Kho hàng Còn bảy con gà, con vịt … all the third “traversal PN lá Vườn”.

Parent prompted Nho ta see Scene Change Kho pain is the substitution, the nothing tôi kêu call to the previous kia at Fatima Vao day 13/10/1977, nay still is the actual at, even the 90 Last year, since for the tôi,  the time  is the  The current“book  request Nguyễn cho nuoc Nga again, if not, nuoc Nga would gieo kinh hoàng cho Thế giới, theory wireless Thần would heads mirror type, gieo rac Chiến tranh and the Tân cho muon Dân … “

Cang up cao, almost where chốn setting icon Đức tôi is one scene “Chen Lan”: people are more than Núi up, which Kế Xương Núi are Lâm, Bắc Thăng được Horizontal address hai thước, should ai are not a Lách, which going! Cancel, do not read the kinh chung with the different and together ca hat and Chiêm threshold tôi Remote are not. Because of now an Ngoi Nha underscore of Trung Tâm Hạnh Hương is in building store, should not a temporary Rao back.

Turn off Đèn, Tam Tu Rục present

Chiều maximum up to, me drop the one past above con line Lang, find start are people is the people. Kẻ buôn, nguoi ban sufficient type, do not listing to Quan An: images icon Chua tôi, Đạo book, hoa nen, Hương Đèn, up to the following gà, vịt, left traversal, bánh left … Con guest operating Hương, you in the where they chốn Thừa, Đoàn are under Đoàn nấy, tu hop reading kinh time realm Sot Sang, eye orientation up icon đài of tôi tren nui cao. Most thue Vọng ngủ qua buffer, hay thue Nhã Nam Trãi reference Nam in the background Xi măng, but they vui Chiu context một O plain text this window … Quảng Scene Tapao for ĐÊM Trọng Em Diu and de thuong than the ban trua because of Côn Nắng the Down , bản Làng become and will be nhọn tempo non Thượng. Me Rao expired one past as the main line con, and stop it again in the protection line, vertical nhin up icon tôi tren nui cao along with some of the people operating Hương do not know what quen. Hình such as ai are reading kinh, you mean waiting xem objects tôi have a cause “sign unknown” are not, such as Ba Ngòi in xe against me the giving.

Đèn Again present

Điện be PN nuoc Cup words trua Nay, just been with power again later 10 hour ĐÊM as a cho ai nấy vui Welcome when not find expired Cup Electric. Trọng Nhã, ngoai line highlighted in Thục Phán restart. Row chuc people are being vertical nhin ngam objects tôi tren nui such as my, request Nguyễn and “to wait queue” tôi cấm cho an “sign unknown”. Ai are tin substitution, so hom nay that day Lễ of tôi, ngày tôi thi ân! Núi Rừng chìm in tones u, only see Lạc đắc above the level thang instruction up linh đài tôi, you chut light of the ngọn Đèn power but all fields chìm in shadow maximum!

Sign unknown Tình Thương

Thế then, all people Nhơn nháo, ai nấy will  see ambiguous  have a light reference words that tôi delivery ra, one Thu Anh invention reference như Đa quang nhap nhay năm Kho hàng Còn ba times as give Note cause for every people kêu various ra xem. Me say with the people có thể vertical canh me, nhin xem such as me:  “You might as it camera to people ta chup hinh Thanh Tường same as flash, but sao light is not detected up one tia Chop such as when chup hinh, Mã Lai messages reference words body Configuration tôi ra, and light Như Lan tinh and nhap nhay hai ba time? “

Thế then, ngay then it again that Anh Đà quang tỏa reference from the Hồng of tôi, so on such as time ago. Time of this will be moi nguoi Bàng hoàng rest thinh tracking. Me as paste trò chuyện eye Trọng up Thanh Tường tren nui cao …, Thị La instead, time of this it again that looks firewall red Shutter Select in the beginning of Thanh Tường again as a cho ai nấy, no ai-bảo ai, Natural will be changed Võ Tân Thượng , kêu up because of vui Welcome. Me for that time of this will not say firewall Cháy which one way ambiguous nhu the above the first Thanh Tường that làm ai Đợt firewall following phổi objects Đức tôi. One of time following, light hay firewall will be turned off, Thanh Tường tôi again status Thái older, chìm in chốn Rừng Núi maximum Tam Negative u, Lạnh Leo such as first! Me ngay ngát hát sướng say together for all people around my vertical:  “tôi have để marker unable to Deny Cai be again!

Me Cap do not easy tin allowed unknown, should the eye forward in any maximum Hom then, me does not be “License unknown”. Because of me know that is not allowed unknown Đề gi happen and part allowed to the owner Giám at determined to avoid the following thiếc Tưởng wireless đồng, when làm quỷ ma theme ra. VI, my calls it is one  sign address  (Signe un) đầy một giao diện người dùng Phan Khôi cho đức tin of me, after the out of trùng dương for the right tôi …

Else Cú xem job Đức tôi Lộ Đức show ra have been Giáo Hội Công Nhân in 150 Last year (1858-2008), and the previous almost 7,000 people manually khai that Minh have been “License unknown” from the until Nay, it Giáo Hội Chí Công Nhân Cơ 67 people hay cases Lãnh Bệnh Nho allowed unknown Lộ Đức, following many years conditions tra much: điện quality, when row Chúc năm Kho hàng Còn! Bà Anna SANTANIELLO (Italia) is Lãnh Bệnh tim nho chuyen follow operating Hương Lộ Đức năm Kho hàng Còn năm 1952, time 40 Tuổi. Mãi 53 năm Kho hàng Còn following, (21/9/2005) Ba Mọi be Giáo Hội Công Nhân which is the nho allowed unknown Lộ Đức. And Ba La people vertical number 67 show time.

Sang hom following, do not day 13, we bookmark return it again Đà Lạt to then less Hom again, my non up line for it again Hải out. Above xe ai nấy are you want to Kẻ Chợ various nghe multiple trên Lãnh tôi have ban cho Minh Dưới hình thức of this hanh Configuration Protocol ngành khác. Dầu sao, chuyen release of this Hương of my calls that is successful. Thank all Chí Minh Đạo Thánh Tâm Đà Lạt and Kính Cẩn cám on Me Tapao!

Now my only got one Hội Sorry, which is true days later tháng (13 tháng 5 năm Kho hàng Còn 2007) teachers Phan Phan Thiết would Foundation one Đại Lễ Tạ vào Đức tôi Tapao dài important here below really chủ Toa of the Giám reference Phan. Will row Ngàn people khap noi Ve Ben tôi, but my only message from the project kia Đại dương. Sorry my real, but in the Change ai may be implemented are all the uoc mo!

Tapao Hội nhớ Việt Nam

Parent constant cấm delivery trên Lãnh Tình Thương.

Day ĐÊM tôi vertical Gió Sương

Con for remember tôi noi line chua go!