TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG

THÔNG BÁO: NGÀY HÀNH HƯƠNG THÁNG 05.2015 – KHAI MẠC THÁNG HOA TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANGhành hương đức mẹ la vang 1.5.2015