Mặc dầu suốt đêm mưa to gió lớn, đoàn người hành hương vẫn còn đổ về La Vang, làm cho con số người tham dự Thánh Lễ Hành Hương sáng hôm nay lên tới tám vạn người.

Đúng 06 giờ, Đức TGM TGP Huế, Đức Cha Stêphanô chủ tế Thánh Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong Nguyện đường, cùng đồng tế với Đức GM Phụ Tá TGP Huế và Đức Tân Giám Mục Đà Nẳng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Đức Viện Phụ Thiên An và 92 linh mục. Trong bài giảng, ĐTGM suy niệm về gương của Đức Mẹ trong cảnh Truyền Tin và trong việc đi thăm viếng bà thánh Isave, và nói lên phẩm giá cao cả của người phụ nữ biết sống theo gương Mẹ.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, nói lời cám ơn. Trong dịp nầy, linh mục Quản Nhiệm nhắc đến Đại Hội La Vang lần thứ 28 sẽ được diễn ra vào vào năm 2008 và ước mong sao Nhà Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sớm tạo điều kiện trả lại toàn bộ phần đất của Linh Địa La Vang, hầu các cuộc Hành Hương và Đại Hội được thuận lợi về mặt thiêng liêng, về mặt an ninh trật tự, và nhất là về mặt vệ sinh môi trường thông thoáng … để đem lại ích lợi cho bà con trong cũng như ngoài nước về Hành Hương Đất Mẹ.

lavang06_0293.jpg

Thánh Lễ Đại Hội kết thúc lúc 07giờ 30 phút sau phép lành của ĐTGM.

Đoàn người hành hương lần lượt ra về. Trong tận đáy lòng, ai cũng xác tín rằng những trận mưa nặng hột trong hai ngày hành hương đặc biệt nầy là tượng trưng cho những hồng ân của Chúa ban cho họ qua tay Mẹ La Vang thân yêu. Họ bình an và vui vẻ ra về, quyết sống đời Lời Chúa như gương Mẹ.

Lm Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang