Hành hương La Vang

Kính dâng Mẹ La Vang.
Kỷ niệm 100 năm Đại Hội lần I (1901-2001)

 

Trăm năm trước, những ai về Dinh Cát

Về Cổ Vưu, Cây Da, ghé Hội Yên

Những nhà thờ – họ đạo, xóm làng bên

Cờ xí rợp mấy vùng quê lương, giáo.

Người ở Kinh ra, cân đai, áo mão

Kẻ Đàng ngoài vô, thanh lịch, đài trang

Qua truông nhà Hồ, vượt phá Tam Giang

Chốn heo hút bỗng dập dìu phường phố.

Đợi con nước, tuần trăng, xem quỳnh nở

Tháng Tám mùa Thu, đến hẹn lại lên

Trăm nẻo về, cùng một bến đông ken

Muôn ngã rẽ chảy đầy nguồn sông Mẹ.

 

Đâu phải đợi đến bây chừ, mới kể

Chuyện binh đao dằng dặc, chả ai ngờ

Giữa thâm sơn cùng cốc ấy, ngày xưa…

Mẹ hiện đến để phò nguy cứu khổ

Bởi những phân ly, đọa đày, cơ nhỡ

Bởi những gánh gồng, tay xách, nách mang.

Mẹ bỏ trời cao

Mẹ xuống thế gian

Mẹ chọn La Vang

Làm nhà Mẹ ở

Dưới cội đa già, bản thôn, rừng rú

Mai sớm, chiều hôm

Tiếng hát, lời kinh

Một gia tài của lòng đạo, đức tin

Đã bén rễ sâu, gốc bền, từ đấy…

 

Chừ, non bạc triều dâng, sông suối chảy

Chừ, La Vang Thành phố ngã ba đường!

Ôi, con đường tơ lụa của hành hương

Những chuyến trở về tâm linh thiêng thánh.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh

Góp chuyện gần xa, thưa gửi Mẹ mình

– Chúng con còn vượt biển, sóng lênh đênh

Ngước trông lên, Mẹ là ngôi sao sáng!

Mau lên nhé, kẻo lâu ngày chầy tháng

Kẻo chậm chân, vơi cạn hết dầu đèn

Kẻo muộn màng khi chàng rể kề bên

Lại cuống quýt mà lo ra, chểnh mảng

Hôm nay, gió đã dừng, cây đã lặng

Chúng con về, góp gạo, thổi cơm chung

Líu ríu bên nhau, bếp lửa bập bùng

Nghe bốn phía ngân vang âm phế tích

Mỗi viên đá còn tươi nguyên máu thịt

Cỏ lau reo, hay hồn vía bao đời?

Mỗi thầm thì từ mạch giếng sâu khơi

Mỗi dấu vết, mỗi kinh qua lịch sử…

Mẹ vẫn đứng cùng phong rêu, quá khứ

Hai trăm năm, phơi rát mặt gió Lào

Cháy lòng con bao nỗi nhớ xôn xao

Mỗi khi đếm từng mùa đi, thay lá.

Mẹ vẫn đứng, làm cây cao bóng cả

Để nương che con cái Mẹ đi, về

Người, mỗi người thêm một chốn, đôi quê

Mẹ của trăm con lên rừng xuống biển.

 

Mẹ ơi Mẹ, đoái nghe con cầu nguyện

Chút buồn vui, u uẩn rất thật lòng

Cả đời con, những chín nhớ, mười mong

Cứ đau đáu một niềm riêng, chưa ngỏ

Được sống thác, được phù trì, nâng đỡ.

Này tràng châu, hai thế kỷ rền vang

Vui thương mừng dệt thành chuỗi La Vang

Trong gió mùa Thu, Mẹ ru con ngủ.

Đêm nay, với người thập phương, tứ xứ

Con ngây ra như đứa trẻ được quà.

Trăm năm rồi, như vừa mới hôm qua

Lại lên bến xuống thuyền, vui rộn rã.

Mẹ là Mẹ của chúng con, tất cả

MẸ LA VANG  MẸ GIÁO HỘI VIỆT NAM.