Đức Mẹ La Vang

Sáng dậy lên đường, ai gọi chuông?

Cung đàn thánh thót, nhạc thần buông.

Mẹ đưa mắt dõi theo từng bước,

Mẹ đợi chờ con cuối dặm trường.

 

Con về kính Mẹ, lễ Truyền Tin,

Thiên sứ Gabriel lặng lẽ nhìn.

Thánh địa La Vang, đường vạn dặm,

Lòng con nhớ Mẹ, nhớ như in.

 

Và khi rừng thẳm đón chuông chiều,

Con đã về đây với Mẹ yêu.

Muốn nói ngàn lời nhưng bỗng lặng,

Nhìn thôi đã nói biết bao nhiêu.

 

Nghe Mẹ và nghe cả dưới kia,

Rừng đêm dội lại tiếng tàu khuya.

Rừng khuya thăm thẳm, đường đêm lạnh,

Mẹ dắt đưa đi, Mẹ dẫn về.