Hằng năm, cứ đến hẹn lại lên, con cái Mẹ từ mọi miền của tổ quốc lại quay về bên Mẹ.

Và ngày hành hương trở thành những khoảnh khắc đẹp nhất, thiêng liêng nhất để những người con của Mẹ được nghỉ ngơi, múc lấy sự bình an, hạnh phúc cho riêng mình.