Home Tour La Vang Tour La Vang tháng 8 2014

Tour La Vang tháng 8 2014

Tour Hành Hương La Vang Tháng 8 - 2014

Hành hương Mẹ La Vang

Tour hành hương La Vang tham dự đại hội La Vang T8/2014 (5N4Đ) Mẹ...

Tour hành hương La Vang  T8/2014: ĐÀ NẴNG – HÔI AN – MẸ TRÀ KIỆU – MẸ LA VANG – PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG - HUẾ 5 ngày 4 đêm từ 13-17/8/2014 NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA...
Hành Hương Mẹ La Vang

Tour hành hương Mẹ La Vang – Mẹ Măng Đen Tháng 8 tham dự...

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 THAM DỰ ĐẠI HỘI LA VANG LẦN THỨ 30 SÀI GÒN/HÀ NỘI – HUẾ - MẸ LA VANG – PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – BÀ NÀ...

Tour hành hương La Vang tham dự đại hội La Vang T8/2014 2N1Đ

Hành hương La Vang Tháng 8/2014 NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI LA VANG LẦN THỨ 30 HUẾ – MẸ LA VANG – HUẾ (2N1Đ) -         Thời gian:...

Tour hành hương La Vang tham dự đại hội La Vang T8/2014 3N2Đ...

Tour hành hương La Vang  T8/2014: Huế - La Vang  - Huế 3N2Đ  13-15.8.2014 NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI LA VANG LẦN THỨ 30 HUẾ – MẸ LA...
Hành hương La Vang

Tour hành hương La Vang tham dự đại hội La Vang T8/2014 (4N3Đ)

Tour hành hương La Vang  T8/2014: Huế – La Vang – Động Thiên Đường – Huế 4N3Đ  14-17.8.2014 NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI LA VANG LẦN...
Hành hương La Vang

Tour hành hương La Vang tham dự đại hội La Vang T8/2014 3N2Đ La...

Tour hành hương La Vang  T8/2014: Huế - La Vang - Động Thiên Đường - Huế 3N2Đ  14-16.8.2014 NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG MẸ LA VANG THAM DỰ ĐẠI HỘI...

Tour hành hương xuyên Việt 10 ngày tham dự đại hội La Vang tháng...

SÀI GÒN/HÀ NỘI – HUẾ - MẸ LA VANG – PHONG NHA/THIÊN ĐƯỜNG – BÀ NÀ – ĐÀ NẴNG – MẸ SAO BIỂN - HÔI AN – MẸ TRÀ KIỆU – St AN RÊ...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: 091 688 2306
Hotline: 037 670 6789
Hotline: 039 242 6789
Messenger Support