Một tai nạn không may xảy đến với Linh Mục Phượng vào ngày 25 tháng 5 năm 1932,  khi ngài đi cấm phòng tại dòng Phước Sơn về, Ngài  ghé La Vang viếng Đức Mẹ. Cha Phượng leo lên tháp chuông coi, mới lên được tầng dưới cao 5 thước, cha bị xẩy chân té xuống, sọ bể rạn từng miếng, một đầu gối bị dập, ống chân bị bẻ quặt lại, máu chảy dầm dìa lai láng. Cha bị ngất bất tỉnh nhân sự. Người ta chạy đế mời bác sĩ Phạm văn Hy, nhưng rủi thay bác sĩ đi vắng.

Đức Mẹ chữa lành Linh Mục té bể sọ. 15

Đến 8 giờ tối bỗng nghe có tiếng xe tiến tới trước cửa nhà xứ. Cha Morineau Trung ngỡ là người đón bác sĩ trở về, nhưng không, đó là xe của bác sĩ Hoslé, Quản Đốc Bệnh Viện Huế đi săn bắn, tình cờ đi ngang qua. Ông liền đưa nạn nhân lên xe chở về nhà thương, rồi đánh điện mời bác sĩ Hy trở về. Hai bác sĩ lo săn sóc cho nạn nhân nhưng cả hai đều nói rằng: “Cha có qua khỏi là nhờ phép lạ Đức Mẹ làm mà thôi”.

Quả thực phép lạ đã xẩy ra trước sự ngạc nhiên của mọi người. Chỉ sau 10 ngày cha Phượng đã khỏi hết mọi vết thương từ đầu đến tay chân. Bác sĩ tuyên bố: “Đó là ơn thiêng từ trời ban cho cha. Một phép lạ Đức Mẹ La Vang  ban cho Cha, chứ không có tài nghệ nào chữa lành mau như thế được”. (Phép lạ này đã được tường thuật trong Tạp Chí Hội Truyền Giáo, xuất bản tại Balê tháng 4 năm 1932).

(Theo:http://www.kinhmungmaria.com)