La Vang (tối 04/01/2011) – Lúc 8 giờ, trời tối lạnh, nhưng con cái Mẹ cũng đang tề tựu về, thật cảm động… nếu bạn có mặt tại La Vang lúc này, chắc hẳn bạn cũng hân hoan sung sướng sốt sắng như tôi…Tôi đã nhập vào đoàn kiệu, đoàn kiệu tôn vinh Đức Mẹ, đoàn lữ hành đức tin, tay cầm tràng hạt, tay giơ cao ánh nến, miệng cất cao lời ca tụng Ave Maria Kính Mừng Mẹ.