Người Phụ Nữ Âm Thầm Phục Vụ Dưới Chân Mẹ Măng ÐenMẹ Măng Đen

Người Phụ Nữ Âm Thầm Phục Vụ Dưới Chân Mẹ Măng Ðen

10 năm qua, kể từ ngày Đức Mẹ Măng Đen trở thành điểm hành hương của giáo phận Kontum, cũng…

Hành hương Đức Mẹ Măng Đen – Thánh lễ khai mạc 15.9.2014Mẹ Măng Đen

Hành hương Đức Mẹ Măng Đen – Thánh lễ khai mạc 15.9.2014

Ngày 15. 09 vừa qua khoảng 11h30,  chúng tôi có mặt tại Măng Đen thuộc tỉnh Kon Tum,  nơi sẽ…

Thông báo: Hành hương Đức Mẹ Măng Đen 15.9.2014Mẹ Măng Đen

Thông báo: Hành hương Đức Mẹ Măng Đen 15.9.2014

HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN 2014 Để ngày đại lễ hành hương Đức Mẹ Măng Đen năm nay được…

Video – Giới thiệu bài hát Đức Mẹ Măng ĐenMẹ Măng Đen

Video – Giới thiệu bài hát Đức Mẹ Măng Đen

THÁNH CA  ĐỨC MẸ SẦU BI MĂNG ĐEN Ban Truyền Thông Giáo phận xin giới thiệu bài hát của Linh…

Giới thiệu Đức Mẹ Măng ĐenMẹ Măng Đen

Giới thiệu Đức Mẹ Măng Đen

Tượng Đức Mẹ Fatima tại Măng Đen (còn được là Tượng Đức Mẹ Măng Đen hay Đức Mẹ cụt tay) là một di tích, điểm hành…

Hồi ký về tượng đài Đức Mẹ Măng ĐenMẹ Măng Đen

Hồi ký về tượng đài Đức Mẹ Măng Đen

Vào đầu năm 1971, tôi đang là Cha phó Giáo xứ Phương Nghĩa, đặc trách trường Trung học Lê Hữu…

Câu chuyện với chị Hương về việc phát hiện Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen.Mẹ Măng Đen

Câu chuyện với chị Hương về việc phát hiện Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen.

Chúng tôi thăm Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 và…

Tình Mẹ Tây NguyênMẹ Măng Đen

Tình Mẹ Tây Nguyên

Mẹ đứng đây giữa cao nguyên lộng gió Giữa rừng thiêng núi sọ qúa u buồn Trải bao niên giãi…