Tối ngày 12/2/2014 (13 Tết Giáp Ngọ) lúc 19g00, tại quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, hơn 10 nghìn khách hành hương từ khắp nơi Sài Gòn, Đồng Nai, Tây Nguyên…nô nức về bên Mẹ, sốt sắng tham dự Thánh Lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho những người đau yếu, tàn tật nhân ngày Quốc Tế Bệnh Nhân.

Hành hương về bên Mẹ Tà Pao trong những ngày đầu năm mới với niềm vui tạ ơn và cầu bình an đầu năm. Đến cùng Mẹ Tà Pao Mẹ sẽ ban ơn theo ý nguyện!