ĐK: Núi rừng Tà Pao linh thiêng, Mẹ đã hiện đến viếng thăm con. Mẹ đã ngự đến đỡ nâng chúng con. Ơn lành của Chúa đổ trên trần.  Cho con được nhiều ân thiêng của Chúa. Đức Mẹ Maria đã đồng công cứu chuộc con người.  Mẹ đã đồng lao cộng khổ với Con. Nhìn đoàn dân chúng xót thương lầm than, Mẹ đã ngự đến an ủi loài người.

1. Từng đoàn người đua nhau tiếp bước, đến đây nhìn ngắm dung nhan Mẹ hiền. Khao khát được Chúa ban ơn thật nhiều, cho con tràn đầy hồng ân của Chúa. Mẹ nguyện cầu Chúa ban ơn, ban cho con hạnh phúc dư đầy, ban cho con cuộc sống an lành, dệt cuộc đời thành chuỗi hồng ân.

2. Từng ngày từng ngày lên đây khấn hứa, chắp tay quỳ khẩn xin ơn Mẹ nhiều. Ước ao cuộc sống trong tay Mẹ hiền, yêu thương tràn đầy bình an của Chúa. Nguyện một đời làm lễ hi sinh, dâng lên Cha cuộc sống con người, xin thương con  còn ở gian trần, chờ một ngày về với trời cao.