Về Trời, hồn xác Mẹ thánh thiêng,

Lâu đài Thiên Quốc tung hô rước,

Ở giữa Ngự Tiền, là “Chúa Chiên”.

Ba Ngôi Cực Thánh cùng Hiện Diện.

Triều thần thiên quốc hỷ hoan mừng

Bởi Người Mẹ Thánh, Đồng Công chuộc,

Đặc ân vô nhiễm đến trọn đời.

Giáo Hội hân hoan, cùng chúc ngợi

Nữ vương Thiên Quốc đẹp sáng ngời.

Kìa! Ai đang thượng tiến lên Trời,

Hào quang rực rỡ, cùng sáng soi.

Nhật nguyệt, trăng sao, cùng Bắc Đẩu

Hoan hỷ mừng vui, dạ chẳng ngơi.

Thiên Quốc tầng Trời dang tay đón

Phàm nhân tiên khởi có hình hài

Hữu hình thân xác với Ngôi Hai

Được vào Thiên Quốc, là Mẹ vậy.

La Vang vui mừng chào đón Mẹ.

Hồn trinh, xác thánh, đẹp rạng ngời.

Vinh phúc nào hơn, hỡi người ơi!

Thế nhân ngưỡng vọng cùng mộ ái

Thánh Nữ muôn đời, tất chẳng sai.

Quê hương thiên quốc đầy ân sũng.

Thánh Địa La Vang đẹp tuyệt vời.

Đất Thánh La Vang khắc ghi hoài

Đoàn con đông đảo, đủ mọi nơi

Từ khắp muôn phương, đổ tràn về

Rập lòng kính tin nơi Mẹ Chúa,

Đấng luôn cầu bàu, chẳng ngớt lời.

Quê hương đất Việt kính mừng Mẹ!

Chẳng kể giáo lương, rợp rừng người

Quy tụ về đây, cùng cảm tạ

Chúa Trời Thượng Đế Đấng Chí Tôn

Ban xuống thế nhân, người Nữ Thánh

Là Mẹ đồng trinh dạ sắt son

Đồng Công cùng “Con” Mẹ cứu thế.

Bao nỗi gian truân quá nhọc nhằn,

Nỗi đau tâm lòng cùng trĩu nặng

Khi thấy “Con yêu” bị treo trần.

Thống khổ nào bằng sở mục cảnh

Thiên Chúa Trời cao đã cứu trần.

Mẹ luôn âm thầm trong phó thác,

Hết dạ vững tin ở Ngôi Trời.

Âm thầm sống trọn đời vâng phục

Để đến hôm nay, được rước mời

Thượng tiến xác hồn về Thiên Quốc,

Thỏa lòng ngưỡng vọng đường về Trời.

Mẹ ơi! Xin đừng quên con cái,

Trần đời điên dại, chốn tạm thôi!

Xin thương cứu giúp trần gian ải

Về bến đời đời, hồn nghĩ ngơi.

Thánh Mẫu Maria đẹp tuyệt vời!

Xác hồn mông triệu, chiếu sáng ngời.

La Vang  tung kính, con chiêm bái.

Nước Việt rạng ngời, Mẹ sũng ân.

Lòng tin son sắt dân Nước Việt,

Xin Mẹ chở che đã bao đời.

Tung hô Thánh Mẫu được về trời,

XÁC – HỒN nguyên vẹn, dạ không ngơi.

Cảm tạ ơn Trời, muôn muôn phước!

Chúc tụng Mẹ hiền, Mẹ Chúa Trời!

Amen.

P. Trần Đình Phan Tiến

15/08/2012