Thanh Hoá ngày 15-10-2013

 Kính thưa
– Quý Đức Tổng, Quý Đức Cha,
– Quý Bề Trên Giám Tỉnh các dòng tu nam nữ,
– Toàn thể cộng đồng Dân Chúa Việt Nam quốc nội và hải ngoại,
– Quý vị ân nhân Đền Thánh Đức Mẹ La Vang.
Ngày 13-04-1961, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chọn La Vang làm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc.
Ngày 22-08-1961, thể theo nguyện vọng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã ký sắc lệnh nâng Đền Thánh La Vang lên hàng Vương Cung Thánh Đường.
Từ đó, muôn lòng như một, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam ai nấy đều ước mơ xây một “Thiên đài toàn quốc… dâng riêng cho Đức Mẹ” (trích sắc chỉ Magno nos của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII). Hạnh phúc thay, ước mơ đó đã thành hiện thực:
Năm 2010, nhân kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận tiên khởi Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bổ nhiệm một BAN KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG gồm:
1. Trưởng ban kiêm đặc trách thi công: Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Huế, Phó chủ tịch HĐGMVN;
2. Phó trưởng ban đặc trách kiến trúc: Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Qui Nhơn, Chủ tịch UB Mỹ thuật thánh HĐGMVN;
3. Phó trưởng ban đặc trách tài chánh: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hoá và Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng.
Ngày 15-08-2012, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã long trọng cử hành lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.
Về kích cỡ, đây là công trình lớn nhất của Giáo Hội Việt Nam từ trước đến nay. Theo dự toán, nếu thực hiện tất cả mọi hạng mục của quần thể Trung Tâm Hành Hương, số kinh phí lên đến hàng ngàn tỉ đồng VN (tương đương với gần năm mươi triệu đô la Mỹ). Chỉ riêng Vương Cung Thánh Đường đã khởi công từ Lễ Mông Triệu 2012, phải tốn trên dưới năm trăm tỉ đồng VN (tương đương với gần hai mươi lăm triệu đô la Mỹ).
Vốn quý mến Mẹ La Vang, chắc chắn Kitô hữu Việt Nam khắp nơi sẽ hết lòng ủng hộ. Nhưng vấn đề phải đặt ra là làm thế nào để huy động được nguồn lực đó cách hiệu quả. Nhất là, tính đến thời điểm này, số tiền công đức tích luỹ do khách hành hương và ân nhân dành cho Trung Tâm Hành Hương La Vang chỉ vừa đủ để xây dựng phần móng Vương Cung Thánh Đường. Có nghĩa là nguồn kinh phí để tiếp tục đã đến lúc cạn kiệt.
Trước tình hình khẩn trương đó, Ban Kiến Thiết Đền Thánh La Vang, được sự chấp thuận của Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp Đại Hội XII diễn ra tại Sài Gòn ngày 7-10-2013, đã quyết định thành lập UỶ BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG. Sứ mệnh của Uỷ ban này là tổ chức việc lạc quyên cách quy mô và có hệ thống, nhằm đạt được con số đóng góp cao nhất, bảo đảm được tiến độ thi công cho tới khi công trình hoàn thành.
Uỷ ban Vận động sẽ được thành lập trên cơ sở sau đây:
A.    MÀNG LƯỚI NHÂN SỰ
1. Giáo phận trong nước
Mỗi giáo phận đề cử một linh mục làm UỶ VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG (xin xem PHIẾU ĐỀ CỬ mẫu số 1 đính kèm).
2. Giáo tỉnh dòng tu
Mỗi giáo tỉnh dòng tu trong nước và hải ngoại đề cử một linh mục hoặc một nữ tu làm UỶ VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG (xin xem PHIẾU ĐỀ CỬ mẫu số 2 đính kèm).
NB. Các “dòng địa phận” cũng có thể làm như thế hoặc trực thuộc Uỷ viên Ban vận động của giáo phận bản quyền.
3. Cộng đồng hải ngoại
Mỗi cộng đồng công giáo hải ngoại cấp quốc gia (vd: Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đức, Pháp, Canada, Úc v.v…) đề cử một UỶ VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG (xin xemPHIẾU ĐỀ CỬ mẫu số 3 đính kèm)
4. Tổ chức tư nhân
Mỗi tổ chức tư nhân như hãng thông tấn, báo đài, công ty… cũng có thể tham gia công cuộc vận động theo sáng kiến riêng của mình và đề cử một người làm UỶ VIÊN BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG (xem PHIẾU ĐỀ CỬ mẫu số 4  đính kèm).
5. Ban Vận động
Tất cả các Uỷ viên tập hợp lại thành BAN VẬN ĐỘNG QUỸ KIẾN THIẾT ĐỀN THÁNH LA VANG. Uỷ ban này sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Tài Chánh thuộc Ban Kiến thiết Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang của Hội đồng Giám mục Việt nam.
6. Tiêu chí uỷ viên
Để công việc đạt hiệu suất cao, xin các Đức Cha, các Bề trên, các cộng đồng và tổ chức tư nhân đề cử người có năng lực phù hợp và nếu được, giảm bớt các công tác khác để họ dành thời gian ưu tiên cho công việc vận động.
B.     VAI TRÒ CỦA BAN VẬN ĐỘNG
1. Tổ chức lạc quyên:
– Mỗi Uỷ viên cấp giáo phận, giáo tỉnh dòng tu, cộng đồng hải ngoại hoặc tổ chức tư nhân, (sau khi đã đăng ký với Ban Vận Động Quỹ Kiến Thiết Đền Thánh La Vang), tự động lập Ban Vận Động của mình bằng cách quy tụ và liên kết các thành phần trong địa bàn có thể tham gia ban vận động, chẳng hạn các cộng đoàn dòng tu, giáo xứ, phương tiện truyền thông, nhóm ân nhân, văn nghệ sĩ, đoàn thể, doanh nhân v.v…
– Mỗi Uỷ viên Ban Vận Động có thể tự động hoặc phối hợp với Ban Tài Chánh La Vang (hiện do Đức Cha Linh Thanh hoá và Đức Cha Thiên Hải Phòng đặc trách) để tổ chức lạc quyên bằng nhiều hình thức khác nhau như đại nhạc hội, văn nghệ, diễn thuyết, đấu giá hoặc tiệc gây quỹ v.v…
2. Quản lý tài chánh:
– Vì là những số tiền lớn, việc quản lý phải chặt chẽ, bảo đảm được tính an toàn và tạo được niềm tin cho ân nhân, nên mỗi Uỷ viên Ban Vận Động phải lập một địa chỉ liên lạc và một trương mục riêng (account, compte). Nơi nào lập được một trương mục phi lợi nhuận (account non-profit), được hưởng quy chế miễn thuế cho ân nhân.
– Uỷ viên Ban Vận Động phải tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Ban Tài Chánh do Hội đồng Giám mục uỷ nhiệm.
C.    HOẠT ĐỘNG CỦA UỶ BAN VẬN ĐỘNG
1. Bước 1
Sau khi có đủ thông tin về nhân sự, Ban Tài chánh Quỹ Kiến Thiết Đền Thánh La Vang sẽ triệu tập một hội nghị khoáng đại để bàn thảo kế hoạch vận động và phương thức quản lý Quỹ.
2. Bước 2
Phổ biến rộng rãi và thực hiện kế hoạch đã đề ra.
D.    TRUYỀN THÔNG CÔNG TRÌNH LA VANG
1. Trang WEB Đức Mẹ La Vang
Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, với tư cách là thành viên Ban Kiến Thiết Đền Thánh La Vang, đã đưa vào hoạt động trang WEB phục vụ công trình xây dựng mang địa chỉ: denthanhlavang.org
Nội dung trang WEB nhằm cổ vũ lòng tôn sùng Đức Mẹ và cập nhật thông tin về hiện tình thi công cũng như quyên góp Quỹ Kiến Thiết Đền Thánh La Vang.
2. Ủng hộ và giới thiệu
Đây là cơ quan truyền thông chính thức của Ban Kiến Thiết Đền Thánh La Vang. Xin mọi người giúp phổ biến rộng rãi và hợp tác biên tập, ngõ hầu con cái Việt Nam mỗi ngày một yêu mến Mẹ La Vang hơn, đồng thời tạo điều kiện cho công cuộc xây dựng được nhanh chóng và tốt đẹp.
Kính thưa các Đức Cha và mọi người,
Đền Thánh La Vang là một công trình kiến trúc vật thể, nhưng trước hết và trên hết phải là một công trình của tình hiệp thông rộng lớn của con cái Việt Nam. Công trình đó chỉ có thể hoàn thành nếu những ai yêu mến Mẹ biết đồng tâm nhất trí hợp tác với nhau. Tập kết được đủ số tiền để xây dựng không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng công trình sẽ bị đình trệ, trì hoãn, gián đoạn, nếu không có được sự ủng hộ nhiệt tình của ân nhân, của mọi thành phần Dân Chúa và nhất là của Quý cấp Giáo Quyền và cộng đoàn. Trong tinh thần đó, xin Các Đức Cha, các Bề trên, các cộng đồng, các tổ chức tư nhân sớm đề cử vị Uỷ viên cho Ban Vận Động.
Để chúng con có đủ thông tin chính xác về vị Uỷ viên, chúng con xin kính gửi bốn mẫu phiếu để các Đức Cha cùng quý vị chọn mẫu thích hợp cho đơn vị mình:
1. Mẫu số 1: dành cho các giáo phận trong nước;
2. Mẫu số 2: dành cho các dòng tu nam nữ;
3. Mẫu số 3: dành cho các cộng đồng hải ngoại;
4. Mẫu số 4: dành cho các tổ chức tư nhân.
Sau khi điền chi tiết, xin vui lòng gửi về địa chỉ liên lạc dưới đây trước ngày 15-11-2013.
Xin cám ơn và cầu chúc các Đức Cha cùng mọi người nhận được dồi dào ơn bầu cử của Mẹ La Vang.
TM. Ban Kiến thiết Đền Thánh La Vang
(đã ký)
+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Giám mục giáo phận Thanh Hoá
Đặc trách Quỹ Kiến Thiết Đền Thánh La Vang
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
Điện thoại:    091 239 5558
E-mail:          kienthietlavang@gmail.com
Bưu điện:      ĐGM Giuse Nguyễn Chí Linh (ĐT: 091 239 5558)
                     Toà Giám mục Thanh Hoá
                     50 Nguyễn Trường Tộ, Phường Trường Thi
                     Thành phố Thanh Hoá
                     VIỆT NAM