Sài Gòn, vào lúc 12h00 thứ tư ngày 13 tháng10 năm 2010, tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu hạt Thủ Đức, có diễn ra thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ tế thánh lễ. Đông đảo bà con giáo dân từ khắp muôn phương tụ họp về đây mừng kính Đức Mẹ.

Mở đầu thánh lễ, Ngài có đôi lời kính chào từng người hiện diện trong thánh lễ, Ngài còn nói: Chúng ta họp nhau đây dâng thánh lễ và nếu chúng ta nhớ lại lễ tế đầu tiên, lễ tế quan trọng nhất, lễ tế mà Chúa Giêsu dâng ở trên đồi Canvê, thì Mẹ Maria của chúng ta hiện diện dưới chân thập giá, cho nên hơn ai hết Mẹ là người giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để dâng thánh lễ một cách tốt đẹp, một cách xứng đáng nhất. Ngài cũng mời gọi anh chị em tham dự thánh lễ này, xin Mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ dâng lên Chúa, ban cho từng người trong chúng ta, ban cho từng gia đình trong chúng ta, và ban cho tất cả cộng đoàn chúng ta những ơn lành cần thiết về phần hồn cũng như về phần xác.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã cho biết: tôi và anh chị em đến đây để nghe lời Đức Mẹ nhắn nhủ, Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ chuyển thông ơn Chúa cho chúng ta và ơn phúc lớn nhất mà Mẹ mong muốn chúng ta đón nhận là đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình, để Chúa Giêsu nên hình nên dạng trong cuộc đời chúng ta, như Chúa Giêsu đã nên hình nên dạng trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ. Khi anh chị em và tôi cố gắng để đáp lại tiếng Chúa mà đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình, để làm cho suy nghĩ của mình, hành động của mình, cung cách ứng xử của mình nên giống Chúa Giêsu hơn, thì đấy chính là ơn phúc lớn nhất mà Mẹ Maria mong chúng ta đón nhận khi từ bốn phương chúng ta quy tụ về đây.

Kết thúc thánh lễ mọi người ra về trong niềm hân hoan vui sướng.

Số đông người tuy ở xa, nhưng vẫn nán lại ở Nhà thờ để dâng những tràn hạt kinh Mân Côi dâng Mẹ. Xin Mẹ ban ơn lành cho bản thân, gia đình, xã hội và Giáo hội.