TTHH Đức Mẹ La Vang thông báo: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ đầu tháng 5.2016

TTHH Đức Mẹ La Vang thông báo: Thánh Lễ Kính Đức Mẹ đầu tháng 5.2016

Hành hương về bên Mẹ La Vang nhân dịp đầu tháng 5 – Tháng Hoa.

16042016lavang