TTHH Đức Mẹ La Vang: Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương XótThông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

TTHH Đức Mẹ La Vang: Khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót

Lúc 16 giờ cùng ngày 13.12.2015, đoàn chiên thuộc Tổng Giáo Phận Huế lại cùng nhau quây quần quanh Linh…