TTHH Đức Mẹ La Vang đón chào Đức TGM José Rodríguez Carballo.Thông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

TTHH Đức Mẹ La Vang đón chào Đức TGM José Rodríguez Carballo.

Ngày 10.11.2015, Đức Tổng Giám Mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư Ký Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các…