Sứ Điệp Mẹ La VangSứ điệp Đức Mẹ La Vang

Sứ Điệp Mẹ La Vang

Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang với  Sứ điệp nào? Phải chăng đó là “Sứ điệp tử đạo”, khi Đức Mẹ…

Sứ điệp Đức Mẹ Lên Trời năm 1978Sứ điệp Đức Mẹ La Vang

Sứ điệp Đức Mẹ Lên Trời năm 1978

La Vang – Kính gửi các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và toàn thể giáo hữu Giáo phận Huế. Anh chị…