Đại Hội Hành Hương – Kỷ niệm 130 Đức Mẹ Trà Kiệu hiện ra (1885 – 2015)Mẹ Trà Kiệu

Đại Hội Hành Hương – Kỷ niệm 130 Đức Mẹ Trà Kiệu hiện ra (1885 – 2015)

Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu  2015 cũng là dịp kỷ niệm 130 năm Đức Mẹ hiện ra (1885- 2015),…

Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014Mẹ Trà Kiệu

Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

Vào những ngày 30-31.5.2014, trung tâm hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu – Gp Đà Nẵng diễn ra Đại Hội…

Chương trình Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014Mẹ Trà Kiệu

Chương trình Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU (30-31/5/2014) ĐỨC MARIA, MẪU GƯƠNG PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH“Người bảo gì các con cứ…

Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2011Mẹ Trà Kiệu

Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2011

Tôi đi hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu nhiều lần, nhưng đặc biệt lần này, ngày 31/5/2011, đọng lại trong…

Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu lần thứ 8 – Kỷ niệm 125 năm Đức Mẹ hiện raMẹ Trà Kiệu

Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu lần thứ 8 – Kỷ niệm 125 năm Đức Mẹ hiện ra

Trước đây, ĐGM tên khởi Phêro Maria Phạm ngọc Chi đã chọn Trà Kiệu làm Trung Tâm Thánh Mẫu của…