Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi CúiMẹ Núi Cúi

Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi

Sáng ngày 18/09/2015, là một ngày đáng ghi nhớ với Giáo phận Xuân Lộc. Tại vùng đất cao su bạt…