Viếng Mẹ Kế Sách

Vào khỏang đầu tháng 8 năm 2008 , tôi đi cùng mấy đứa em gái của tôi ở bên Pháp về dưới Tắc Sậy , viếng cha Diệp , đòan chúng tôi đi gồm...

Hình ảnh Đức Mẹ La Vang

Đại Hội La Vang


Hotline: (+84) 164 797 6789
Hotline: (+84) 916510201
Messenger Support