Hành hương kính Đức Mẹ tại Hòn ChôngMẹ Hòn Chông

Hành hương kính Đức Mẹ tại Hòn Chông

Ngày 01.01.2013, ngày đầu năm mới dương lịch, có trên 5.000 người trong và ngoài Giáo Phận hành hương đến…

Hành hương Đức Mẹ Hòn ChôngMẹ Hòn Chông

Hành hương Đức Mẹ Hòn Chông

Ngày 1 tháng 1 năm 2012, ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch, một số đông hơn 4.000 người…