Nhà thờ La Vang – Một trong những Vương Cung Thánh Đường của GHCGVNLa Vang

Nhà thờ La Vang – Một trong những Vương Cung Thánh Đường của GHCGVN

Trong khoảng 6.000 nhà thờ trên cả nước, Việt Nam vinh dự sở hữu 4 vương cung tháng đường thuộc…

TGP Sài Gòn: Thư kêu gọi đóng góp xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

TGP Sài Gòn: Thư kêu gọi đóng góp xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

Đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc đã viết Thư Kêu Gọi Đóng Góp Xây Dựng Vương Cung Thánh…

GP Nha Trang: Thư kêu gọi đóng góp xây dựng TTHH Đức Mẹ La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

GP Nha Trang: Thư kêu gọi đóng góp xây dựng TTHH Đức Mẹ La Vang

Để có kinh phí xây dựng Trung Tâm Hành Hương Mẹ La Vang, đặt biệt là công trình Vương Cung…

Thư kêu gọi đóng góp tài chính xây dựng TTHH Đức Mẹ La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

Thư kêu gọi đóng góp tài chính xây dựng TTHH Đức Mẹ La Vang

TOÀ GIÁM MỤC HƯNG HOÁ 70 Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội ĐT: (04) 33 832 453 – FAX: (04)…

Văn hóa đình làng trong kiến trúc Vương Cung Thánh Đường Mẹ La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

Văn hóa đình làng trong kiến trúc Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang

Ở mỗi làng đều có một ngôi nhà chung gọi là đình làng, hình ảnh này lấy từ ngôi nhà…

HĐGMVN thảo luận chủ đề xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

HĐGMVN thảo luận chủ đề xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang

Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ I năm 2014 (21-25.4.2014) đã được khai mạc tại…

Lịch sử bằng hình ảnh Trung tâm Thánh mẫu La Vang – Việt Nam (1798 – 2013)Trung tâm thánh mẫu La Vang

Lịch sử bằng hình ảnh Trung tâm Thánh mẫu La Vang – Việt Nam (1798 – 2013)

1. NHÀ THỜ NGÓI CỔ LA VANG (1901 – 1923) Tương truyền, Đức Mẹ hiện ra tại La Vang năm…

Quá trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang (Khởi công – 15.01.2014)Trung tâm thánh mẫu La Vang

Quá trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang (Khởi công – 15.01.2014)

Phần 1: CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ LA VANG Tháng 4 năm 2012, Hội Đồng Giám…

Tình hình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang (10.2013)Trung tâm thánh mẫu La Vang

Tình hình xây dựng Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang (10.2013)

Sau lễ đặt viên đá đầu tiên, Vương Cung Thánh Đường Mẹ La Vang đã được khởi công xây dựng.…

Lời giới thiệu đồ án thiết kế Trung tâm hành hương La VangTrung tâm thánh mẫu La Vang

Lời giới thiệu đồ án thiết kế Trung tâm hành hương La Vang

Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang với một Vương Cung Thánh Đường dâng kính Đức Mẹ, những công…