Sứ Điệp Mẹ La VangSứ điệp Đức Mẹ La Vang

Sứ Điệp Mẹ La Vang

Đức Mẹ Maria hiện ra tại La Vang với  Sứ điệp nào? Phải chăng đó là “Sứ điệp tử đạo”, khi Đức Mẹ…

Suy niệm dưới chân Mẹ La VangSứ điệp Đức Mẹ La Vang

Suy niệm dưới chân Mẹ La Vang

Trong những đêm trước ngày hành hương lịch sử ấy, một mình trước Linh Ðài Ðức Mẹ La Vang giữa…

Sứ điệp Đức Mẹ Lên Trời năm 1978Sứ điệp Đức Mẹ La Vang

Sứ điệp Đức Mẹ Lên Trời năm 1978

La Vang – Kính gửi các Linh Mục, Tu Sĩ, Chủng Sinh, và toàn thể giáo hữu Giáo phận Huế. Anh chị…

Suy tư của ĐHY Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận về sứ điệp Đức Mẹ La VangSứ điệp Đức Mẹ La Vang

Suy tư của ĐHY Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận về sứ điệp Đức Mẹ La Vang

1. Ðiểm thứ nhất của Sứ điệp Ðức Mẹ La Vang là “Bí quyết của việc cầu nguyện”. Hiện ra tại La Vang…