Đại Hội La Vang 29 – Hình ảnh đêm diễn nguyện bên Mẹ La VangĐại hội La Vang

Đại Hội La Vang 29 – Hình ảnh đêm diễn nguyện bên Mẹ La Vang

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29: Hình ảnh đêm diễn nguyện bên Mẹ La…

Tâm tình tạ ơn Mẹ La Vang của một đôi vợ chồng dịp Đại Hội La Vang 29Đại hội La Vang

Tâm tình tạ ơn Mẹ La Vang của một đôi vợ chồng dịp Đại Hội La Vang 29

Từ khi Mẹ La Vang hiện ra đến nay, biết bao ơn lạ Mẹ đã thực hiện, cách này hay…

Hình ảnh Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29Đại hội La Vang

Hình ảnh Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29

Hình ảnh Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29 – Sáng 06/01/2011

Tường thuật Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh và Đại Hội La Vang 29 – Ngày 06/01/2011Đại hội La Vang

Tường thuật Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh và Đại Hội La Vang 29 – Ngày 06/01/2011

7 giờ 00 tiếng trống kèn nổi lên rộn rã báo hiệu một Đại lễ sắp diễn ra trên Lễ…

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29 (Chiều 05/01/2011)Đại hội La Vang

Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 và Đại Hội La Vang 29 (Chiều 05/01/2011)

THÔNG TIN NGHI LỄ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM ĐÓN TIẾP CHÀO MỪNG PHÁI ĐOÀN TOÀ THÁNH, PHÁI ĐOÀN…