Nhân đọc Sứ Ðiệp ÐTC Gioan Phaolô II về việc Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La VangĐức Mẹ La Vang

Nhân đọc Sứ Ðiệp ÐTC Gioan Phaolô II về việc Kỷ Niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La Vang

Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang, Ðức Thánh Cha vừa gởi cho hàng…

Nhìn về Ðại Hội La Vang năm 1958Đại hội La Vang

Nhìn về Ðại Hội La Vang năm 1958

Ðể mừng kỷ niệm biến cố tôn giáo lịch sử vĩ đại, 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La…