Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh dâng Thánh Lễ tại TTHH Đức Mẹ La VangThông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh dâng Thánh Lễ tại TTHH Đức Mẹ La Vang

Sau khi đặt chân đến TGP Huế vào lúc 10g00 ngày 19.01.2018, Phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đã…