Hình Ảnh Đức TGM Phanxico Xavie Lê Văn Hồng Dâng Thánh Lễ Tại TTHH Đức Mẹ La VangThông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

Hình Ảnh Đức TGM Phanxico Xavie Lê Văn Hồng Dâng Thánh Lễ Tại TTHH Đức Mẹ La Vang

Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 01.2018 tại Linh Địa La Vang. Thánh Lễ được cử hành trong nhà…