Người Phụ Nữ Âm Thầm Phục Vụ Dưới Chân Mẹ Măng ÐenMẹ Măng Đen

Người Phụ Nữ Âm Thầm Phục Vụ Dưới Chân Mẹ Măng Ðen

10 năm qua, kể từ ngày Đức Mẹ Măng Đen trở thành điểm hành hương của giáo phận Kontum, cũng…