TTHH Đức Mẹ La Vang: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 12.2017Thông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

TTHH Đức Mẹ La Vang: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 12.2017

Vào lúc 08g30 ngày thứ bảy đầu tháng 12.2017, tại Nhà nguyện của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La…