Người Phụ Nữ Âm Thầm Phục Vụ Dưới Chân Mẹ Măng ÐenMẹ Măng Đen

Người Phụ Nữ Âm Thầm Phục Vụ Dưới Chân Mẹ Măng Ðen

10 năm qua, kể từ ngày Đức Mẹ Măng Đen trở thành điểm hành hương của giáo phận Kontum, cũng…

TTHH Đức Mẹ La Vang: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 12.2017Thông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

TTHH Đức Mẹ La Vang: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 12.2017

Vào lúc 08g30 ngày thứ bảy đầu tháng 12.2017, tại Nhà nguyện của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La…