Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa tại TTHH Đức Mẹ Trà KiệuMẹ Trà Kiệu

Thánh lễ khai mạc Tháng Hoa tại TTHH Đức Mẹ Trà Kiệu

Quay trở lại thời điểm 1885, hẳn những ai là con cái nơi mảnh đất Chiêm Thành xưa phải nhớ…