TTHH Đức Mẹ La Vang đón chào Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Chí Linh viếng thămThông báo, tin tức , Sự Kiện La Vang

TTHH Đức Mẹ La Vang đón chào Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Chí Linh viếng thăm

Trong chuyến hành trình từ Giáo phận Thanh Hóa di chuyển vào TGP Huế để bắt đầu nhận sứ vụ…